Online prihláška

Online prihláška pozostáva z troch jednoduchých častí. Po odoslaní prihlášky Vám príde kópia potvrdenia na Váš e-mail. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať, najlepšie telefonicky na č. 0908 772 450.

Vedenie porád

Z cyklu: Manažérske vzdelávanie

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz


1. Termín


2. Údaje o účastníkovi

3. Údaje o zamestnávateľovi

i. Účastnícky poplatok
Cena á 1 účastník
142,- €
Cena je konečná, nie sme platcom DPH.
Bankové spojenie
2628819053 / 1100
IBAN
SK80 1100 0000 0026 2881 9053

Účastnícky poplatok zahŕňa celodennú účasť na odbornom programe, občerstvenie počas prestávok, študijný a pracovný materiál k téme podujatia. Účastnícky poplatok nezahŕňa prípadné ubytovanie v hoteli. Obed je možné zakúpiť v reštaurácii.

i. Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (PDF)
Kópia Všeobecných obchodných podmienok Vám bude zaslaná spolu s potvrdením tejto online prihlášky na Váš e-mail.

Odoslať prihlášku