PhDr. Viera Trnková

Viera Trnková pôsobí ako konateľka, konzultantka a trénerka v spoločnosti PERKON, spol. s r.o.

PhDr. Viera TrnkováPhDr. Viera Trnková je absolventkou Psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Väčšinu svojej profesionálnej kariéry strávila na personálnych útvaroch významných spoločností – Hydrostav, a.s., VUB, a.s., Siemens, s.r.o. –, kde sa venovala výberovým procesom a tvorbe špecifických rozvojových programov pre všetky úrovne manažmentu, personálne rezervy a špecialistov.

V r. 1999 získala certifikát v tréningu, rozvoji a vzdelávaní manažmentu z Thames Valley University, ale už od r. 1989 trénuje "soft skills" manažérov, predajcov, asistentky, hotelových zamestnancov a hlavne svoju srdcovú záležitosť – personalistov. V ponuke osobných či firemných konzultácií veľmi kreatívne vychádza v ústrety každému klientovi na základe podrobne zisťovaných očakávaní a potrieb.

Viera TrnkováPríležitostne publikuje v odborných časopisoch Zisk, Fresh.


Motto: „Neodkladaj žiadne dobro a láskavosť, ktoré môžeš preukázať ktorémukoľvek živému stvoreniu, lebo nepôjdeš už nikdy touto cestou...“ (F.Kožík)