Vzdelávacie kurzy

U svojich klientov sme známi ochotou vychádzať každému v ústrety jeho potrebám, či už vo forme individuálnych alebo skupinových rozvojových aktivít. V cene našich podujatí je úvodná konzultácia aj na požiadanie vystavené Osvedčenie o absolvovaní podujatia.

Aktuálna ponuka vzdelávacích kurzov

Ponúkame Vám vzdelávacie kurzy v nasledujúcich oblastiach:

Kurzy pre asistentov / asistentky

Termíny dohodou!
Vzdelávacie kurzy pre asistentky zahŕňajú tréningy profesionálneho správania, komunikačných zručností a zvládania záťažových sociálnych situácií v náročnej pozícii asistenta / asistentky.

Manažérske vzdelávanie

Najbližší termín:
Kurzy vzdelávania manažérov zahŕňajú tréningy a workshopy širokého spektra manažérskych kompetencií a rôzneho rozsahu, zamerané na zvládanie manažérskych zručností líniového a stredného manažmentu, projektových manažérov a majiteľov firiem.

Kurzy pre obchodníkov

Termíny dohodou!
Vzdelávacie kurzy pre obchodníkov predstavujú tréningy obchodných a predajných zručností, komunikácie s klientom, zákazníkom, hotelovým hosťom. Kurzy sú určené pre pracovníkov bánk, poisťovní, cestovného ruchu, obchodných firiem a konzultačných spoločností.

Vzdelávanie pre personalistov

Termíny dohodou!
Vzdelávanie pre personalistov predstavuje individuálne konzultácie, tréningy a workshopy pre personálnych manažérov a špecialistov. Vzdelávacie kurzy poskytujú špecifické odborné skúsenosti v oblasti realizovania personálnych nástrojov a metodík.

Kurzy osobného rozvoja

Najbližší termín:
Kurzy osobného rozvoja predstavujú semináre a tréningy zamerané na najaktuálnejšie oblasti osobného rastu. Svoju individuálnu potrebu z tejto oblasti si môžete dohodnúť formou otázky, návrhu, pripomienky...

Zľavy z cien aj v roku 2024!

Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v roku 2022 a 2023, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2024 zľavu 10%!

 

Špeciálna akcia pre študentov!

Ak prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, Vy zaplatíte len polovičnú cenu, za 3 kamošov idete Vy na kurz zadarmo!

Máte otázky? Chcete sa objednať telefonicky?

Všetky informácie Vám radi upresníme, pomôžeme Vám, skonzultujeme pre Vás vhodné možnosti.

Kontaktujte nás