Úspech na trhu práce I.

Nápad pre najviac zaneprázdnených!

Ako byť úspešný vo výberovom rozhovore? Novinka pre najviac zaneprázdnených! V trojhodinových blokoch v čase od 16.00 do 19.00 hod. prevedieme uchádzačov o zamestnanie tréningovou metódou cez úskalia výberového rozhovoru. Absolvovanie I.bloku nie je podmienkou k účasti na ďalších. Termíny ďalších stretnutí si môžete dohodnúť s lektorkou po obsahovej aj časovej stránke, rovnako Vám vieme vyhovieť aj vo víkendových dňoch.

Program

16.00 - 19.00
- O akú pracovnú pozíciu sa mám zaujímať? Sebapoznávací dotazník kariérneho zamerania - Ako správne napísať štrukturovaný životopis - Ako má vyzerať pôsobivý motivačný list a aký je jeho účel - Ako správne reagovať na pracovnú ponuku (telefonická, poštová, e-mailová komunikácia...) - Rozhovor cez telefón (predvýber) - Ako sa pripraviť na výberový rozhovor z hľadiska vedomostí, imidžu, príslušných dokladov...) - Sebariadenie – zvládanie stresu v situácii výberového rozhovoru - Imidž a požadované správanie v situácii výberového rozhovoru vrátane užitočných neverbálnych signálov – ich účinné používanie a interpretácia

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

89,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v roku 2018, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2019 zľavu 5%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete na kurz zadarmo!

  • jarná zľava

Dohodnúť termín