Profesionálny imidž v skratke I.

Novinka pre najviac zaneprázdnených!

V trojhodinových blokoch v čase od 16.00 do 19.00 hod. Vám tréningovou metódou priblížime niektoré pôsobivé prvky správania s dôrazom na vystupovanie v zmysle biznis etikety a zachovávanie profesionálneho imidžu počas výkonu práce. Absolvovanie I. bloku nie je podmienkou k účasti na ďalších. Termíny ďalších stretnutí si môžete dohodnúť s lektorkou po obsahovej aj časovej stránke, rovnako Vám vieme vyhovieť aj vo víkendových dňoch.

Program

17.00 - 20.00
- V úvode stretnutia možnosť otestovania svojich vedomostí v danej oblasti (neznámkované, nezverejňované) - Základné atribúty profesionálneho imidžu - Biznis etiketa v osobnom kontakte, čo je osvedčené a čo nepovolené v úprave zovňajšku a profesionálnom správaní. - Zručnosti práce s komunikačnou technikou, biznis štandardy telefonickej etikety - prežitok, či konkurenčná výhoda? Nácvik jednotlivých zručností počas celého popoludnia.

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

89,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2022 a 2023, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2024 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín