Ja a Ty v konflikte

V jednodňovom tréningu sa dozviete prečo máme obavy z konfliktov, ako identifikovať ich možné zdroje a predchádzať im, či skutočne existujú ženské a mužské princípy komunikácie a tiež nakoľko sa vypláca vyjadrovať svoje potreby a snažiť sa o spoluprácu.

Program

8.30 - 9.00
Prezentácia účastníkov.
9.00 - 12.30
Identifikácia problémových typov správania, príčiny a východiská konfliktov. Komunikačné rituály - čo sme sa v komunikácii naučili od svojich rodičov a ako kontrolovať svoje gestá a tón hlasu. Skúsenosti s rodovými rozdielmi v komunikácii v biznise. Základné spôsoby riešenia konfliktov, identifikácia vlastnej stratégie, Optimálne využitie jednotlivých stratégií zvládania konfliktu. Pravidlá a optimálne postupy riešenia konfliktov.
12.30 - 13.15
Obedňajšia prestávka.
13.15 - 16.30
Je možné vyťažiť z konfliktu pozitívny prínos? - vyjadrovanie svojich potrieb, snaha o Tretie riešenie, vytváranie synergie. Zvládanie jednotlivých typov problémových ľudí. Prípadová štúdia na tému riešenia konfliktov na pracovisku. Na čo má nadriadený nárok – asertívne vyslovovanie požiadaviek. Ako sa zachovať, keď... riešenie konkrétnych náročných situácií z praxe. Záver, zhodnotenie efektívnosti vzdelávacej aktivity

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

129,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v roku 2018, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2019 zľavu 5%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete na kurz zadarmo!

  • Získajte jarnú zľavu! Všetky prihlášky zaregistrované do 30.6.2019 odmeníme 15% zľavou z účastníckeho poplatku!

    Ďalšie zľavy pri jednotlivých kurzoch!

Dohodnúť termín