Konflikt, či kríza?

V jednodňovom tréningu sa dozviete prečo máme obavy z konfliktov, identifikujeme ich možné zdroje a ako zabrániť, aby prerástli v krízu. Precvičíme niektoré situácie z pracoviska a skúsime, nakoľko sa vypláca vyjadrovať svoje potreby a snažiť sa o spoluprácu.

Program

8.30 - 12.30
• Identifikácia problémových typov správania, príčiny a východiská konfliktov, rozličné vnímanie sveta a miera tolerancie. • Sedem komunikačných hriechov a reakcie podporujúce konflikt • Základné spôsoby riešenia konfliktov, identifikácia vlastných užívaných spôsobov • Ako zvládať priamy útok, ako reagovať na nahnevaného zákazníka/kolegu • Pravidlá a optimálne postupy riešenia konfliktov.
12.30 - 13.15
Obedňajšia prestávka
13.15 - 16.30
• Prípadová štúdia na tému riešenia konfliktov na pracovisku • Je možné vyťažiť z konfliktu pozitívny prínos? Win-win snaha o Tretie riešenie, vytváranie synergie. • Definícia a podoby krízy vo vzťahu dvoch ľudí • Kríza komunikácie vo firme, v rodine • Kríza ako šanca, príležitosť pre rast • Ako sa zachovať, keď…individuálne riešenia problémov účastníkov

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

145,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2022 a 2023, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2024 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín