Sebariadenie – životný úspech

Dvojdňový tréning prináša odpovede na otázky typu "Ako si stanovovať osobné a pracovné ciele, kde nájsť sebamotiváciu k ich dosahovaniu?", ale aj "Aké je moje osobné poslanie, zmysel a dôvod môjho života?".

Program

1. deň

8.30 - 9.00
Prezentácia účastníkov.
9.00 - 12.30
Sebapoznávanie – životné roly, nosné životné aktivity a ciele. Sedem dôležitých návykov skutočne efektívnych ľudí, pochopenie osobnej efektivity. Osobná efektívnosť a výkonová krivka. Riadenie zmeny v každodennom živote, osobná motivácia k zmene. Budovanie profesionálneho imidžu - základné atribúty.
12.30 - 13.15
Obedňajšia prestávka.
13.15 - 16.00
Kontinuum osobnej zrelosti a osobná efektívnosť. Proaktivita alebo sloboda voľby, ilustračný príbeh, cvičenie vo dvojiciach. Roly –priority – ciele a čo s Paretom v dnešnej dobe? Stavebné kamene týždenného plánu. Je potrebné stanovovať ciele, keď žijeme turbulentne? Ako si stanovovať osobné a pracovné ciele, kde nájsť sebamotiváciu k ich dosahovaniu?
16.00 - 16.30
Diskusia, individuálne poradenstvo. Záver 1. dňa.

2. deň

9.00 - 12.30
Ranná reflexia, zodpovedanie otázok a nejasností z prvého dňa modulu. Osobné poslanie, dôvod a zmysel života, plánovacia metóda "od konca". Ako nájsť vo svojom živote rovnováhu, kde hľadať príčiny nerovnováhy – diskusia a cvičenie. Faktory osobnostného zrenia. Proces plánovania svojho rozvoja. Čo sú kariérové kotvy a ako sa plánuje kariéra.
12.30 - 13.15
Obedňajšia prestávka.
13.15 - 16.00
Predchádzanie konfliktom a ich efektívne riešenie, stupne vývoja spolupráce, podpora dosahovania najvyššej úrovne –synergie, tvorivej spolupráce. Iniciačné cvičenie na vytváranie synergie. Základné postoje, podmieňujúce úspech. Akčný plán: individuálna práca na tému: čo urobím pre zvýšenie úrovne svojho sebariadenia? Záver, zhodnotenie efektívnosti tréningovej aktivity.

Miesto konania

Hotel Danubia Gate, Dunajská 26, Bratislava, www.danubiagate.com/sk/lokalita.html

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

240,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2022 a 2023, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2024 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín