Zvládanie konfliktov a stresu

Jednodňový tréning - predchádzanie konfliktom, korektné riešenia zložitej medziľudskej komunikácie, fyziologické a emocionálne limity zvládania stresu, individuálna analýza stresorov. Osvedčenie o absolvovaní je samozrejmosťou.

Program

8.15 - 8.30
Prezentácia účastníkov.
8.30 - 12.30
Identifikácia vlastných zdrojov stresu - ktoré stresory útočia najviac? Životné roly a hodnoty, work life balance. Osobná efektívnosť a výkonová krivka. Prejavy stresu, fyziologické a emocionálne limity zvládania stresu. Aký je životný postoj, brániaci prežívaniu stresu a konfliktov?
12.30 - 13.15
Obedová prestávka.
13.15 - 16.30
Čo sme sa v komunikácii naučili od svojich rodičov Príčiny, zdroje a východiská konfliktov – rozličné vnímanie sveta a miera tolerancie. Identifikácia problémových, konfliktných typov správania. Základné spôsoby riešenia konfliktov, identifikácia vlastných užívaných spôsobov. Pravidlá a optimálne postupy riešenia konfliktov. Ako zvládať priamy útok, ako reagovať na nahnevaného zákazníka/kolegu Čo užitočné nám konflikt môže priniesť? Ako sa zachovať, keď... Riešenie konkrétnych náročných situácií na pracovisku

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

128,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2020 a 2021, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2022 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín