Kurzy práva v praxi

Kurzy práva v praxi vám pomôžu oboznámiť sa s právnou problematikou z vašej pracovnej oblasti a aktivít.

Aktuálna ponuka vzdelávacích kurzov v oblasti práva:

Novinka! Právo v manažérskej praxi

Termín dohodou!
Počas 4-hodinového kurzu získate právne minimum, potrebné pre efektívny výkon vašej riadiacej funkcie. Máme pre vás nevyhnutné informácie v kocke, výber závisí od vás. Zameranie na vaše konkrétne potreby si môžete dohodnúť cez náš kontaktný formulár. Cieľom je poskytnúť základnú orientáciu manažéra v predmetných oblastiach ako základ všeobecného právneho prehľadu a možnosti pružnej reakcie na aktuálne problémy, s ktorými sa potýka a zároveň ako predpoklad ďalšieho vzdelávania a rozvíjania v tejto oblasti.

Novinka! Právo v podnikateľskej praxi

Termín dohodou!
Podnikáte a nemáte právnické vzdelanie? Ponúkame vám užitočné minimum informácií, výber závisí od vás. Zameranie na vaše konkrétne potreby si môžete dohodnúť cez náš kontaktný formulár.

Novinka! Právo pre personalistov

Termín dohodou!
Nemáte čas študovať Zákonník práce? Ponúkame vám všeobecné právne minimum pre personalistov v efektívnom 4-hodinovom rozsahu, výber závisí od vás. Zameranie na vaše konkrétne potreby si môžete dohodnúť cez náš kontaktný formulár.

Novinka! Vybrané legislatívne zmeny pre personalistov

Termín dohodou!
Na želanie našich klientov ponúkame 4-hodinový seminár v praktickom popoludňajšom čase. Skúsená lektorka vás stručnou formou prevedie cez pripravované aj schválené novely Zákonníka práce.

Vybrané legislatívne zmeny

Termín dohodou!
Vybrané aktualizácie zákonov, otázky z právnej praxe podľa dohody s účastníkmi - podnikateľmi, manažérmi, majiteľmi firiem a pod.

Máte otázky? Chcete sa objednať telefonicky?

Všetky informácie Vám radi upresníme, pomôžeme Vám, skonzultujeme pre Vás vhodné možnosti.

Kontaktujte nás