Kurzy pre asistentov / asistentky

Vzdelávacie kurzy pre asistentky zahŕňajú tréningy profesionálneho správania, komunikačných zručností a zvládania záťažových sociálnych situácií v náročnej pozícii asistenta / asistentky.

Aktuálna ponuka vzdelávacích kurzov pre asistentov / asistentky:

Asistentka – vizitka firmy

Termín dohodou!
Jednodňový tréning: budovanie profesionálneho sebavedomia a základy profesionálnej komunikácie pre asistentov/ asistentky. Oboznámite sa so základnými atribútmi, pozitívami aj náročnosťou svojej pozície a získate riešenia konkrétnych problémov zo života na sekretariáte. Tréning sme inovovali na základe podnetov od účastníkov aj o základné otázky biznis etikety.

Time management a stres v asistentskej praxi

Termín dohodou!
Už od r.1952 sa v Európe oslavuje tretí aprílový štvrtok Deň asistentiek! My vám prinášame ako darček jednodňový tréning na získanie zručností organizovania povinností svojich aj svojho nadriadeného, návody pre prácu s prioritami, oboznámite sa s náročnosťou i výhodami delegovaných povinností. Nie je nevyhnutné žiť v strese!

Ak sa prihlásite do 11.4.2023, získate  zľavu 10% ako darček ku Dňu asistentiek!

Stres a konflikty v asistentskej praxi

Termín dohodou!
Jednodňový tréning: riešenia zložitej interpersonálnej komunikácie v pozícii asistenta/asistentky, zvládanie stresu, predchádzanie konfliktom a ich korektné riešenie.

Máte otázky? Chcete sa objednať telefonicky?

Všetky informácie Vám radi upresníme, pomôžeme Vám, skonzultujeme pre Vás vhodné možnosti.

Kontaktujte nás