Základy biznis etikety (nielen) pre asistentov / asistentky

Jednodňový tréning pre asistentov/asistentky s dôrazom na vystupovanie v zmysle biznis etikety a zachovávania profesionálneho imidžu počas výkonu práce na tejto pozícii.

Program

8.15 - 8.30
Prezentácia účastníkov.
8.30 - 12.30
Základné atribúty profesionálneho imidžu v pozícii asistentky,biznis etiketa v osobnom kontakte, osvedčené a nepovolené správanie. Zvládanie požiadaviek profesie v e-mailovom kontakte podľa „netikety”. Zručností práce s komunikačnou technikou v asistentskej pozícii, biznis štandardy telefonickej etikety. Odporúčané a povolené neverbálne signály a ich vplyv na úspech v jednaní - cvičenia, riadená diskusia, otázky a odpovede na konkrétne situácie.
12.30 - 13.15
Obedňajšia prestávka
13.15 - 16.30
Etiketa, zdvorilosť a jej hranice a ako to zladiť s asertivitou? Ako môže asistent asertívne odmietnuť? Dá sa kritika prijať bez urážky? Čo sme sa v komunikácii naučili od našich rodičov a ako to využiť pri efektívnom biznis rokovaní? Kompatibilné a konfliktné komunikačné štýly na pracovisku. Ako sa zachovať, keď... Riešenie konkrétnych náročných situácií na sekretariáte. Akčný plán: individuálna práca na tému: čo urobím pre zvýšenie úrovne vlastnej profesionality?
16.30 -
Záver, zhodnotenie efektívnosti tréningovej aktivity.

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

135,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2022 a 2023, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2024 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín