Kurzy pre obchodníkov

Vzdelávacie kurzy pre obchodníkov predstavujú tréningy obchodných a predajných zručností, komunikácie s klientom, zákazníkom, hotelovým hosťom. Kurzy sú určené pre pracovníkov bánk, poisťovní, cestovného ruchu, obchodných firiem a konzultačných spoločností.

Aktuálna ponuka vzdelávacích kurzov pre obchodníkov:

Novinka! Úspešný predaj - čo to je?

Aktuálny termín:
Predajný rozhovor: Jednodňový tréning predajných zručností - nácvik jednotlivých krokov pri jednaní s klientom, zákazníkom, zameraný na zvyšovanie vnímavosti predajcov k potrebám zákazníka a na osvojenie si zodpovednosti za spokojnosť klienta, zákazníka. Ako bonus Vám na požiadanie premietneme profesionálny edukatívny videofilm s obchodníckou tématikou. Osvedčenie o absolvovaní je v cene tréningu.

Úspešný predajca

Termín dohodou!
Dvojdňový tréning obchodného rokovania (v termíne 23.-24.5.) pre predajcov v kontakte so zákazníkom. Cieľom je obohatiť repertoár správania sa predajcov prístupmi, ktoré môžu prispieť k zákazníkovej vernosti. K Vášmu úspechu u zákazníka sa priblížite aj zhliadnutím profesionálneho videofilmu.

Ako získať verného zákazníka

Termín dohodou!
Jednodňový workshop o získavaní a udržaní verného zákazníka – možnosti a nástroje, najčastejšie chyby a najlepšie skúsenosti z obchodných rokovaní.

Kontakt s klientom - konzultačné zručnosti

Termín dohodou!
Jednodňový tréning pre projektových špecialistov, realizujúcich dlhodobejšie projekty u klienta s poukázaním na nutnosť ovládať obchodnícke, odborné aj konzultačné zručnosti.

Profesionálni hoteloví recepční

Termín dohodou!
Dvojdňový tréning zvyšovania vnímavosti hotelových zamestnancov k potrebám hostí osobným prístupom k nim, spoznávanie rozličných typov hostí.

Máte otázky? Chcete sa objednať telefonicky?

Všetky informácie Vám radi upresníme, pomôžeme Vám, skonzultujeme pre Vás vhodné možnosti.

Kontaktujte nás