Úspešný predajca

Dvojdňový tréning obchodného rokovania pre predajcov v kontakte so zákazníkom. Cieľom je obohatiť repertoár správania sa predajcov prístupmi, ktoré môžu prispieť k zákazníkovej vernosti. K Vášmu úspechu u zákazníka sa priblížite aj zhliadnutím profesionálneho videofilmu.

Program

1. deň

9.00 - 12.30
Ako to vidí zákazník, kedy som bol ja ako zákazník nespokojný, príčiny zákazníckej nevery. Aktívne počúvanie a budovanie vzťahu Telefonická komunikácia so zákazníkom a základy biznis etikety – hranie rolí. Päť predpokladov predaja. Čo tvorí imidž profesionála. Konštrukcia efektívneho rozhovoru. Nadväzovanie a rozvíjanie kontaktu s klientom – nácvik, hranie rolí. Význam úvodnej fázy rozhovoru a nevyhnutnosť prípravy na každé jednanie.
12.30 - 13.15
Obedňajšia prestávka
13.15 - 16.30
Neverbálne signály v komunikácii s klientom/zákazníkom a ich efektívne využívanie vo všetkých fázach rozhovoru. Premietanie a analýza profesionálnej edukatívnej videoukážky. Zisťovanie potrieb klienta/zákazníka, význam otázok pri zisťovaní jeho potrieb (nácvik, hranie rolí) Prezentovanie a predávanie produktov – argumenty, výhody, úžitok (skupinová práca). Žiadúce a nežiadúce formulácie pri jednaní so zákazníkom

2. deň

8.30 - 12.30
Rekapitulácia prebratého učiva, otázky a odpovede. Typológia zákazníkov a efektívne jednanie s jednotlivými typmi Štýly presviedčania v závislosti na typológii predajcu i zákazníka Osvedčené postupy, najúčinnejšie praktiky pre udržanie verného zákazníka.
12.30 - 13.15
Obedňajšia prestávka.
13.15 - 16.00
Zásady orientácie na zákazníka Poskytované služby vers.služby zákazníkom 10 najčastejších chýb pri zakončení jednania Formulácia najvážnejších prehreškov voči zákazníckej spokojnosti Základné postoje, podmieňujúce Váš úspech Záver, zhodnotenie efektívnosti tréningovej aktivity

Miesto konania

Hotel Danubia Gate, Dunajská 26, Bratislava, www.danubiagate.com/sk/lokalita.html

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

265,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2022 a 2023, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2024 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín