Úspešný predaj - čo to je?

Prihláste sa do 25.3.2020 a Vaša investícia do sebarozvoja bude iba 120.-Eur!

Predajný rozhovor: Jednodňový tréning predajných zručností - nácvik jednotlivých krokov pri jednaní s klientom, zákazníkom, zameraný na zvyšovanie vnímavosti predajcov k potrebám zákazníka a na osvojenie si zodpovednosti za spokojnosť klienta, zákazníka. Ako bonus Vám na požiadanie premietneme profesionálny edukatívny videofilm s obchodníckou tématikou. Osvedčenie o absolvovaní je v cene tréningu.

Program

8.15 - 8.30
Prezentácia účastníkov
8.30 - 12.30
Kto sú moji zákazníci a čo od nás kupujú - zoznamovacie cvičenie. Čo tvorí úspech profesionála - imidž, výrečnosť...? Konštrukcia a fázy efektívneho predajného rozhovoru. Úvodná komunikácia so zákazníkom – hranie rolí. Zisťovacia fáza rozhovoru – záleží na type produktu?– nácvik, hranie rolí. Čo chce a čo potrebuje zákazník a čo mu poskytnem? Kedy je vhodné sa pýtať a čo sa vlastne smiem pýtať neznámeho človeka v mojom biznise? Nácvik vo dvojiciach.
12.30 - 13.15
Obedňajšia prestávka.
13.15 - 16.30
Aktívne počúvanie a budovanie vzťahu so zákazníkom - nácvik Signály kúpy v komunikácii s klientom/zákazníkom a ich efektívne využívanie. Prezentácia argumentov, výhod, úžitku pre zákazníka (skupinová práca). Žiadúce a nežiadúce formulácie pri jednaní so zákazníkom. Premietnutie profesionálneho edukatívneho videofilmu s tématikou predaja.

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

137,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2022 a 2023, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2024 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín