Základy jednania s klientom, zákazníkom

Predajný rozhovor: Jednodňový tréning komunikačných zručností - nácvik jednotlivých krokov pri jednaní s klientom, zákazníkom, zameraný na zvyšovanie vnímavosti predajcov k potrebám zákazníka a na osvojenie si zodpovednosti za spokojnosť klienta, zákazníka. Ako bonus Vám na požiadanie premietneme profesionálny edukatívny videofilm s obchodníckou tématikou.

Program

8.30 - 9.00
Prezentácia účastníkov, objednávka obedov.
9.00 - 12.30
Kto sú moji zákazníci a čo od nás kupujú - zoznamovacie cvičenie. Čo tvorí imidž profesionála (skupinová práca). Konštrukcia a fázy efektívneho predajného rozhovoru. Úvodná komunikácia so zákazníkom – hranie rolí. Zisťovacia fáza rozhovoru – záleží na type produktu?– nácvik, hranie rolí. Zákazníkove potreby a poskytované služby Kedy je vhodné sa pýtať a čo sa vlastne smiem pýtať neznámeho človeka v mojom biznise? Nácvik vo dvojiciach.
12.30 - 13.15
Obedňajšia prestávka.
13.15 - 16.30
Aktívne počúvanie a budovanie vzhťahu so zákazníkom. Signály kúpy v komunikácii s klientom/zákazníkom a ich efektívne využívanie. Prezentačná fáza rozhovoru a predávanie produktov – argumenty, výhody, úžitok pre zákazníka (skupinová práca). Žiadúce a nežiadúce formulácie pri jednaní so zákazníkom. Záver, zhodnotenie efektívnosti tréningovej aktivity. Záverečná fáza rozhovoru: nácvik záverečných postupov pri uzatváraní obchodu, osvedčené slovné spojenia, zaručujúce spokojnosť zákazníka.

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

137,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v roku 2018, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2019 zľavu 5%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete na kurz zadarmo!

  • Získajte jarnú zľavu! Všetky prihlášky zaregistrované do 30.6.2019 odmeníme 15% zľavou z účastníckeho poplatku!

    Ďalšie zľavy pri jednotlivých kurzoch!

Dohodnúť termín