Manažérske vzdelávanie

Kurzy vzdelávania manažérov zahŕňajú tréningy a workshopy širokého spektra manažérskych kompetencií a rôzneho rozsahu, zamerané na zvládanie manažérskych zručností líniového a stredného manažmentu, projektových manažérov a majiteľov firiem.

Aktuálna ponuka kurzov manažérskeho vzdelávania:

Novinka! Príprava manažérov na hodnotiaci rozhovor

Termín dohodou!
Jednodňový tréning vedenia jedného z najťažších rozhovorov v manažérskej praxi v zmysle firemného/štandardného hodnotiaceho systému. Precvičíte si optimálne zvládanie situácií pracovného hodnotenia za pomoci spätnej väzby od trénerky, spoznáte, že záujem je tá skutočná kompetencia hodnotiteľa a uvedomíte si kľúčovú úlohu tohto riadiaceho nástroja v manažérskej praxi

Novinka! Tímová komunikácia a dosahovanie cieľov

Aktuálny termín:
Dvojdňový tréning manažérskej a tímovej komunikácie v rozličných situáciách života tímu, s nácvikom vedenia rôznych typov tímových stretnutí. Tréning aktualizovaný na základe podnetov od účastníkov. Ako bonus si pozriete profesionálny videofilm k danej problematike. Osvedčenie o absolvovaní je v cene tréningu.

Novinka! Riešenie problémov v tímovej komunikácii

Aktuálny termín:
Jednodňový tréning určený najmä manažérom 1.línie a personalistom, s nácvikom hľadania riešení v náročných situáciách z pracovného života. Ako špeciálny bonus uvidíte edukatívny videofilm z manažérskej praxe s ponukou niekoľkých optimálnych riešení. Osvedčenie o absolvovaní tréningu je samozrejmosťou.

Novinka! Základy manažérskych zručností

Aktuálny termín:
Na základe žiadostí našich klientov sme pre nových a najviac zaneprázdnených manažérov pripravili prehľad najzákladnejších manažérskych zručností s tréningovými aktivitami v oblasti manažérskej komunikácie, vedenia a riadenia prostredníctvom cieľov a motivačného manažmentu výkonnosti. V cene tréningu je aj Osvedčenie o absolvovaní.

Novinka! Manažérske zručnosti - základy

Termín dohodou!
Na základe požiadaviek našich klientov ponúkame úvod do manažérskych zručností pre tých, ktorí rýchlo potrebujú naštartovať svoj osobný manažérsky rozvoj. V 5- hodinovom krátkom stretnutí dokážeme aj individuálnou formou poskytnúť základy manažérskej komunikácie, vedenia a motivácie spolupracovníkov a povzbudiť manažérsku sebadôveru. Samozrejmosťou je Osvedčenie o absolvovaní v cene kurzu. Dohodnite si individuálny termín!

Manažérska komunikácia

Termín dohodou!
V dvojdňovom tréningu si môžete osvojiť základné manažérske zručnosti tréningovou formou, s množstvom inšpiratívnych cvičení, s poučným profesionálnym videofilmom a na záver môžete využiť príležitosť prekonzultovať konkrétne náročné manažérske situácie z pracoviska

Motivácia a manažment výkonnosti

Aktuálny termín:
Jednodňový workshop, zameraný na rozpoznávanie špecifických motivačných faktorov rôznych typov pracovníkov, určený najmä pre manažérov a personalistov. Riadenie výkonnosti jednotlivcov a tímov, efektivita v dosahovaní cieľov, výmena skúseností. Mimoriadny bonus: premietnutie a analýza edukačného filmu s danou tématikou!

Koučing a motivácia spolupracovníkov

Termín dohodou!
V jednodňovom tréningu sa naučíte základy princípov koučovacích rozhovorov ako nástroja riadenia výkonnosti jednotlivcov a tímov, vyskúšate si koučovanie s okamžitým výsledkom a vymeníte si skúsenosti v oblasti efektivity v dosahovaní cieľov prostredníctvom nefinančnej motivácie.

Profesionálny míting

Termín dohodou!
Jednodňový tréning vedenia rozličných typov firemných stretnutí, s nácvikom zručnosti, ktorá Vám vylepší Váš manažérsky imidž.

Riadenie zmeny v organizácii

Termín dohodou!
Základný tréning v rozsahu 8 hodín s možnosťou ďalšej nadstavby: akúkoľvek systémovú zmenu v organizácii majú vedieť riadiť a odkomunikovať kompetentní a zruční manažéri.

Manažérsky mix

Termín dohodou!
Súbor viacerých jeden- až dvojdňových modulov, ktoré môžu byť realizované aj samostatne.

Ako dosiahnuť synergiu v Top managemente

Termín dohodou!
Dvojdňový tréning nadobúdania zručností a spôsobov, ako prispieť k dosiahnutiu synergického efektu pri spolupráci jednotlivých manažérov v kompaktnom celku riadenia firmy.

Teambuilding - firemné stretnutia

Termín dohodou!
Firemné stretnutia so zámerom budovania tímu a tímového ducha, podpora firemnej lojality a vnútrofiremnej komunikácie. Obsah a miesto konania si dohodne objednávateľ podľa potrebného rozsahu a cieľov podujatia. Indoorové stretnutia je možné robiť celoročne, outdoorové najlepšie v apríli až októbri, podľa dohody.

Máte otázky? Chcete sa objednať telefonicky?

Všetky informácie Vám radi upresníme, pomôžeme Vám, skonzultujeme pre Vás vhodné možnosti.

Kontaktujte nás