Manažérske vzdelávanie

Kurzy vzdelávania manažérov zahŕňajú tréningy a workshopy širokého spektra manažérskych kompetencií a rôzneho rozsahu, zamerané na zvládanie manažérskych zručností líniového a stredného manažmentu, projektových manažérov a majiteľov firiem.

Aktuálna ponuka kurzov manažérskeho vzdelávania:

Novinka! Príprava manažéra na hodnotiaci rozhovor

Aktuálny termín:
Jednodňový tréning vedenia jedného z najťažších rozhovorov v manažérskej praxi v zmysle firemného/štandardného hodnotiaceho systému. Precvičíte si optimálne zvládanie situácií pracovného hodnotenia za pomoci spätnej väzby od trénerky, spoznáte, že záujem o človeka je tá skutočná kompetencia hodnotiteľa a uvedomíte si kľúčovú úlohu tohto riadiaceho nástroja v manažérskej praxi. Na vyžiadanie vieme ponúknuť aj príslušné state zo Zák.55/2017 o štátnej službe.

Novinka! Čo má byť základom výkonnosti môjho tímu?

Termín dohodou!
Jednodňový workshop, zameraný na rozpoznávanie a riešenie špecifických problémov vo vedení tímov v súčasnom biznis prostredí. Na stretnutie pozývame najmä manažérov a personalistov. Zameriame sa na riadenie výkonnosti jednotlivcov a tímov, efektivitu v dosahovaní cieľov, výmenu skúseností.

Novinka! Tímová komunikácia a dosahovanie cieľov

Termín dohodou!
Dvojdňový tréning manažérskej a tímovej komunikácie v rozličných situáciách života tímu, s nácvikom vedenia rôznych typov tímových stretnutí. Tréning aktualizovaný na základe podnetov od účastníkov. Ako bonus si pozriete profesionálny videofilm k danej problematike. Osvedčenie o absolvovaní je v cene tréningu.

Novinka! Ako byť úspešným lídrom v r.2024

Termín dohodou!
Na základe požiadaviek našich verných klientov vytvorili sme pre vás celkom nový jeden a poldňový tréning manažérskych zručností, požadovaných v dnešných komplikovaných časoch. Objavíme možnosti sebapoznania a sebariadenia v zmysle osobnej efektívnosti a leadershipu pri práci s rozlične motivovanými ľuďmi v náročných podmienkach biznisu.

Vedenie porád

Termín dohodou!
Jednodňový tréning zručností, ktoré zásadne vylepšujú imidž manažéra. V súčasnosti evidujeme výraznú potrebu viesť tímové stretnutia aj v online priestore - nakoľko je to efektívne? Úspech závisí od zohľadnenia typu, účelu a najmä zaujímavého interaktívneho spôsobu vedenia tímového stretnutia.

Riadenie zmeny v organizácii

Termín dohodou!
Základný tréning v rozsahu 8 hodín s možnosťou ďalšej nadstavby: akúkoľvek systémovú zmenu v organizácii majú vedieť riadiť a odkomunikovať kompetentní a zruční manažéri.

Riešenie problémov v tíme

Termín dohodou!
Jednodňový tréning určený najmä manažérom 1.línie a personalistom, s nácvikom hľadania riešení v náročných situáciách z pracovného života. Ako špeciálny bonus uvidíte edukatívny videofilm z manažérskej praxe s ponukou niekoľkých optimálnych riešení. Osvedčenie o absolvovaní tréningu je samozrejmosťou.

Základy manažérskych zručností

Termín dohodou!
Na základe žiadostí našich klientov sme pre nových manažérov pripravili prehľad najzákladnejších manažérskych zručností s tréningovými aktivitami v oblasti manažérskej komunikácie, vedenia a riadenia prostredníctvom cieľov a motivačného manažmentu výkonnosti. Na vyžiadanie ponúkame aj metodický postup zo Zák55/2017 o štátnej službe.

Vieme vám vyjsť v ústrety aj individuálne - viď Manažérske zručnosti - základy!

Manažérske zručnosti - základy (aj individuálne!)

Termín dohodou!
V 5- hodinovom krátkom stretnutí dokážeme pre najviac zaneprázdnených aj individuálnym prístupom ponúknuť úvod do manažérskych zručností a naštartovať Váš osobný manažérsky rozvoj. Prevedieme Vás úskaliami manažérskej komunikácie, ponúkneme tipy na motivačné vedenie ľudí a povzbudíme Vašu manažérsku sebadôveru poukázaním na Váš individuálny potenciál. Navrhnite si termín podľa Vašich potrieb a ozvite sa nám!

Dohodnite si individuálny termín!

Manažment spolupracovníkov pri práci na diaľku

Termín dohodou!
Manažérske zručnosti v nových podmienkach tímovej spolupráce si vyžadujú rozšírenie v novej oblasti - riadenie tímu pri plnení úloh na diaľku. Náš nový workshop sme zostavili na základe požiadaviek vás - našich verných zákazníkov. Navrhnite si termín podľa vašich potrieb a získate možnosť vymeniť si jedinečné skúsenosti s inými riadiacimi pracovníkmi...

Máte otázky? Chcete sa objednať telefonicky?

Všetky informácie Vám radi upresníme, pomôžeme Vám, skonzultujeme pre Vás vhodné možnosti.

Kontaktujte nás