Manažérske vzdelávanie

Kurzy vzdelávania manažérov zahŕňajú tréningy a workshopy širokého spektra manažérskych kompetencií a rôzneho rozsahu, zamerané na zvládanie manažérskych zručností líniového a stredného manažmentu, projektových manažérov a majiteľov firiem.

Aktuálna ponuka kurzov manažérskeho vzdelávania:

Novinka! Manažérska komunikácia

Termín dohodou!
V dvojdňovom tréningu si môžete osvojiť základné manažérske zručnosti tréningovou formou, s množstvom inšpiratívnych cvičení, s poučným profesionálnym videofilmom a na záver môžete využiť príležitosť prekonzultovať konkrétne náročné manažérske situácie z pracoviska

Novinka! Príprava manažérov na hodnotiaci rozhovor

Aktuálny termín:
Jednodňový tréning vedenia jedného z najťažších rozhovorov v manažérskej praxi v zmysle firemného/štandardného hodnotiaceho systému. Precvičíte si optimálne zvládanie situácií pracovného hodnotenia za pomoci spätnej väzby od trénerky, spoznáte niektoré psychologické aspekty tejto problematiky a uvedomíte si kľúčovú úlohu tohto riadiaceho nástroja v manažérskej praxi

Výhoda ďalšej zľavy poteší prvých 4 prihlásených, ktorých vyplnené prihlášky prijmeme do 29.5. do 10.00hod. Takto investujete do sebarozvoja len 106.- Eur!

Novinka! Profesionálny míting

Termín dohodou!
Jednodňový tréning vedenia rozličných typov firemných stretnutí, s nácvikom zručnosti, ktorá Vám vylepší Váš manažérsky imidž.

Novinka! Tímová komunikácia a dosahovanie cieľov

Aktuálny termín:
Dvojdňový tréning manažérskej a tímovej komunikácie v rozličných situáciách života tímu, s nácvikom vedenia rôznych typov tímových stretnutí. Tréning aktualizovaný na základe podnetov od účastníkov. Ako bonus si pozriete profesionálny videofilm k danej problematike

Výhoda ďalšej zľavy poteší prvých 3 prihlásených, ktorých vyplnené prihlášky prijmeme do 27.5. do 10.00hod. Takto investujete do sebarozvoja len 208.-Eur!

Novinka! Riadenie zmeny v organizácii

Aktuálny termín:
Základný tréning v rozsahu 8 hodín s možnosťou ďalšej nadstavby: akúkoľvek systémovú zmenu v organizácii majú vedieť riadiť a odkomunikovať kompetentní a zruční manažéri.

Výhoda ďalšej zľavy poteší prvých 3 prihlásených, ktorých vyplnené prihlášky prijmeme do 22.5. do 10.00hod. Takto investujete do sebarozvoja len 106.-Eur!

Motivácia a manažment výkonnosti

Aktuálny termín:
Jednodňový workshop, zameraný na rozpoznávanie špecifických motivačných faktorov rôznych typov pracovníkov, určený najmä pre manažérov a personalistov. Riadenie výkonnosti jednotlivcov a tímov, efektivita v dosahovaní cieľov, výmena skúseností. Mimoriadny bonus: premietnutie a analýza edukačného filmu s danou tématikou!

Koučing a motivácia spolupracovníkov

Termín dohodou!
V jednodňovom tréningu sa naučíte základy princípov koučovacích rozhovorov ako nástroja riadenia výkonnosti jednotlivcov a tímov, vyskúšate si koučovanie s okamžitým výsledkom a vymeníte si skúsenosti v oblasti efektivity v dosahovaní cieľov prostredníctvom nefinančnej motivácie.

Manažérsky mix

Termín dohodou!
Súbor viacerých jeden- až dvojdňových modulov, ktoré môžu byť realizované aj samostatne.

Ako dosiahnuť synergiu v Top managemente

Termín dohodou!
Dvojdňový tréning nadobúdania zručností a spôsobov, ako prispieť k dosiahnutiu synergického efektu pri spolupráci jednotlivých manažérov v kompaktnom celku riadenia firmy.

Teambuilding - firemné stretnutia

Termín dohodou!
Firemné stretnutia so zámerom budovania tímu a tímového ducha, podpora firemnej lojality a vnútrofiremnej komunikácie. Obsah a miesto konania si dohodne objednávateľ podľa potrebného rozsahu a cieľov podujatia. Indoorové stretnutia je možné robiť celoročne, outdoorové najlepšie v apríli až októbri, podľa dohody.

Máte otázky? Chcete sa objednať telefonicky?

Všetky informácie Vám radi upresníme, pomôžeme Vám, skonzultujeme pre Vás vhodné možnosti.

Kontaktujte nás