Manažérske vzdelávanie

Kurzy vzdelávania manažérov zahŕňajú tréningy a workshopy širokého spektra manažérskych kompetencií a rôzneho rozsahu, zamerané na zvládanie manažérskych zručností líniového a stredného manažmentu, projektových manažérov a majiteľov firiem.

Aktuálna ponuka kurzov manažérskeho vzdelávania:

Novinka! Príprava manažéra na hodnotiaci rozhovor

Termín dohodou!
Jednodňový tréning vedenia jedného z najťažších rozhovorov v manažérskej praxi v zmysle firemného/štandardného hodnotiaceho systému. Precvičíte si optimálne zvládanie situácií pracovného hodnotenia za pomoci spätnej väzby od trénerky, spoznáte, že záujem o človeka je tá skutočná kompetencia hodnotiteľa a uvedomíte si kľúčovú úlohu tohto riadiaceho nástroja v manažérskej praxi

Novinka! Manažérske zručnosti - základy

Aktuálny termín:
V 5- hodinovom krátkom stretnutí dokážeme pre najviac zaneprázdnených aj individuálnym prístupom ponúknuť úvod do manažérskych zručností a naštartovať Váš osobný manažérsky rozvoj. Prevedieme Vás úskaliami manažérskej komunikácie, ponúkneme tipy na motivačné vedenie ľudí a povzbudíme Vašu manažérsku sebadôveru poukázaním na Váš individuálny potenciál. Samozrejmosťou je Osvedčenie o absolvovaní v cene kurzu.

Dohodnite si individuálny termín!

Motivácia a manažment výkonnosti

Aktuálny termín:
Jednodňový workshop, zameraný na rozpoznávanie špecifických motivačných faktorov rôznych typov pracovníkov, určený najmä pre manažérov a personalistov. Riadenie výkonnosti jednotlivcov a tímov, efektivita v dosahovaní cieľov, výmena skúseností. Mimoriadny bonus: premietnutie a analýza edukačného filmu s danou tématikou!

Profesionálny míting

Termín dohodou!
Jednodňový tréning vedenia rozličných typov firemných stretnutí, s nácvikom zručnosti, ktorá Vám vylepší Váš manažérsky imidž.

Tímová komunikácia a dosahovanie cieľov

Termín dohodou!
Dvojdňový tréning manažérskej a tímovej komunikácie v rozličných situáciách života tímu, s nácvikom vedenia rôznych typov tímových stretnutí. Tréning aktualizovaný na základe podnetov od účastníkov. Ako bonus si pozriete profesionálny videofilm k danej problematike. Osvedčenie o absolvovaní je v cene tréningu.

Riadenie zmeny v organizácii

Termín dohodou!
Základný tréning v rozsahu 8 hodín s možnosťou ďalšej nadstavby: akúkoľvek systémovú zmenu v organizácii majú vedieť riadiť a odkomunikovať kompetentní a zruční manažéri.

Manažérsky mix

Termín dohodou!
Súbor viacerých jeden- až dvojdňových modulov, ktoré môžu byť realizované aj samostatne.

Teambuilding - firemné stretnutia

Termín dohodou!
Firemné stretnutia so zámerom budovania tímu a tímového ducha, podpora firemnej lojality a vnútrofiremnej komunikácie. Obsah a miesto konania si dohodne objednávateľ podľa potrebného rozsahu a cieľov podujatia. Indoorové stretnutia je možné robiť celoročne, outdoorové najlepšie v apríli až októbri, podľa dohody.

Riešenie problémov v tímovej komunikácii

Termín dohodou!
Jednodňový tréning určený najmä manažérom 1.línie a personalistom, s nácvikom hľadania riešení v náročných situáciách z pracovného života. Ako špeciálny bonus uvidíte edukatívny videofilm z manažérskej praxe s ponukou niekoľkých optimálnych riešení. Osvedčenie o absolvovaní tréningu je samozrejmosťou.

Základy manažérskych zručností

Aktuálny termín:
Na základe žiadostí našich klientov sme pre nových manažérov pripravili prehľad najzákladnejších manažérskych zručností s tréningovými aktivitami v oblasti manažérskej komunikácie, vedenia a riadenia prostredníctvom cieľov a motivačného manažmentu výkonnosti. V cene tréningu je aj Osvedčenie o absolvovaní.

Vieme vám vyjsť v ústrety aj individuálne!

Máte otázky? Chcete sa objednať telefonicky?

Všetky informácie Vám radi upresníme, pomôžeme Vám, skonzultujeme pre Vás vhodné možnosti.

Kontaktujte nás