Koučing a motivácia spolupracovníkov

V jednodňovom tréningu sa naučíte základy princípov koučovacích rozhovorov ako nástroja riadenia výkonnosti jednotlivcov a tímov, vyskúšate si koučovanie s okamžitým výsledkom a vymeníte si skúsenosti v oblasti efektivity v dosahovaní cieľov prostredníctvom nefinančnej motivácie.

Program

8.30 - 9.00
Prezentácia účastníkov.
9.00 - 12.30
Čo je koučovanie a čo nie je – výstupy, obmedzenia, aktivity. Základné princípy a postupy v koučingu. Rozdiely v preferovaní motivačných faktorov, vplývajúcich na výkon u rozličných typov pracovníkov. Predpoklady pracovnej výkonnosti, zvyšovanie pracovného výkonu a možnosti jeho manažovania. Kam vedie koučing bez formulácie cieľového stavu? Nácvik koučovacích rozhovorov.
12.30 - 13.15
Obedňajšia prestávka.
13.15 - 16.45
Spätná väzba, jej motivačný účinok a jeden zo základných nástrojov kouča - nácvik. Odmeňujte výkon, nie iba úsilie – prečo to niektorí manažéri nevedia? Čím dnes motivovať, ak nie peniazmi? Koučovanie s okamžitým výsledkom - nácvik. Záver, zhodnotenie efektívnosti tréningovej aktivity.

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

125,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v roku 2018, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2019 zľavu 5%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete na kurz zadarmo!

  • Získajte jarnú zľavu! Všetky prihlášky zaregistrované do 30.6.2019 odmeníme 15% zľavou z účastníckeho poplatku!

    Ďalšie zľavy pri jednotlivých kurzoch!

Dohodnúť termín