Profesionálny míting

Jednodňový tréning vedenia rozličných typov firemných stretnutí, s nácvikom zručnosti, ktorá Vám vylepší Váš manažérsky imidž.

Program

8.30 - 9.00
Prezentácia účastníkov.
9.00 - 12.30
Účel pracovného stretnutia – kedy ho vôbec zvolávať? Príprava mítingu a jej 3 základné zložky. Fázy mítingu a jeho optimálny priebeh. Povinnosti vedúceho a účastníkov mítingu. Najčastejšie problémy, chyby pri vedení mítingov, ich eliminácia. Zásady profesionálneho vedenia porady.
12.30 - 13.15
Obedňajšia prestávka.
13.15 - 16.30
Druhy pracovných mítingov. Nácvik vedenia rôznych druhov mítingov s videozáznamom a jeho analýzou, spätná väzba. Rôzne typy správania sa účastníkov mítingu a ich zvládanie. Ako sa zachovať, keď... Riešenie konkrétnych náročných situácií z manažérskej praxe. Záver, zhodnotenie efektívnosti tréningovej aktivity.

Miesto konania

Hotel Danubia Gate, Dunajská 26, Bratislava, www.danubiagate.com/sk/lokalita.html

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

125,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v roku 2018, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2019 zľavu 5%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete na kurz zadarmo!

  • Získajte jarnú zľavu! Všetky prihlášky zaregistrované do 30.6.2019 odmeníme 15% zľavou z účastníckeho poplatku!

    Ďalšie zľavy pri jednotlivých kurzoch!

Dohodnúť termín