Ako motivovať v súčasných podmienkach?

Jednodňový workshop, zameraný na rozpoznávanie a riešenie špecifických problémov vo vedení tímov v súčasnom-prevažne online prostredí. Na stretnutie pozývame najmä manažérov a personalistov. Zameriame sa na riadenie výkonnosti jednotlivcov a tímov, efektivitu v dosahovaní cieľov, výmenu skúseností.

Program

8.15 - 8.30
Prezentácia účastníkov
8.30 - 12.30
Pozitívne skúsenosti s manažovaním výkonnosti pred dvomi rokmi a dnes Prečo sú ľudia demotivovaní? Vieme, čo dnes ľudia potrebujú? Peniaze, kariéru, úspech? Rozdiely v preferovaní motivačných faktorov, vplývajúcich na výkon u rozličných typov pracovníkov. Predpoklady pracovnej výkonnosti, zvyšovanie pracovného výkonu a možnosti jeho manažovania. Riadiaci štýl ako významný motivátor - ale čo s ním v online prostredí? Manažérska komunikácia v online vedení ľudí
12.30 - 13.15
Obedová prestávka.
13.15 - 16.30
Ako viesť tímové stretnutie zaujímavo, interaktívne, aj online (čo ľudia uvítajú, čo im prekáža) Hodnotenie pracovnej výkonnosti ako riadiaci nástroj. Typy motivačných cieľov z hľadiska jednotlivých pracovníkov. Na požiadanie: Premietnutie a analýza edukačného filmu s tématikou motivačného riadenia

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

145,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2021 a 2022, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2023 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín