Motivácia a manažment výkonnosti

Jednodňový workshop, zameraný na rozpoznávanie špecifických motivačných faktorov rôznych typov pracovníkov, určený najmä pre manažérov a personalistov. Riadenie výkonnosti jednotlivcov a tímov, efektivita v dosahovaní cieľov, výmena skúseností. Mimoriadny bonus: premietnutie a analýza edukačného filmu s danou tématikou!

Program

8.15 - 8.30
Prezentácia účastníkov
8.30 - 12.30
Pozitívne skúsenosti s manažovaním výkonnosti. Motivačná štúdia "Prečo sú ľudia demotivovaní". Rozdiely v preferovaní motivačných faktorov, vplývajúcich na výkon u rozličných typov pracovníkov. Predpoklady pracovnej výkonnosti, zvyšovanie pracovného výkonu a možnosti jeho manažovania. Riadiaci štýl ako významný motivátor. Identifikácia vlastných motivátorov.
12.30 - 13.15
Obedová prestávka.
13.15 - 16.30
Motivačné techniky, push and pull a situačné vedenie. Hodnotenie pracovnej výkonnosti ako riadiaci nástroj. Typy motivačných cieľov z hľadiska jednotlivých pracovníkov. Premietnutie a analýza edukačného filmu s tématikou motivačného riadenia

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

7. Apríl 2020

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

135,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v roku 2019, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2020 zľavu 5%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete na kurz zadarmo!

  • jarná zľava: Pri objednávke akejkoľvek aktivity z našej ponuky do 29.2.2020 máte u nás zľavu ďalších 5% z celkovej ceny!

Prihláste sa online

Prihlášku online odošlite najneskôr 5 dní pred požadovaným termínom podujatia.