Tímová komunikácia a dosahovanie cieľov

Dvojdňový tréning manažérskej a tímovej komunikácie v rozličných situáciách života tímu, s nácvikom vedenia rôznych typov tímových stretnutí. Tréning aktualizovaný na základe podnetov od účastníkov. Ako bonus si pozriete profesionálny videofilm k danej problematike. Osvedčenie o absolvovaní je v cene tréningu.

Program

1. deň

8.30 - 8.45
Prezentácia účastníkov
8.45 - 12.30
Základné pojmy: Tím, tímová atmosféra, tímové roly, tímová spolupráca Komunikačné rituály na pracovisku. Komunikácia v tíme – pochopenie základných pojmov cez manažérske cvičenie Základná zručnosť tímového vedúceho - poskytovanie informácií (sú na to pravidlá) Na čo mám ako manažér právo: Spätná väzba, kritika, jej miesto a význam v riadiacej funkcii Ako prijímať spätnú väzbu v tíme
12.30 - 13.15
Obedňajšia prestávka.
13.15 - 16.30
Ako poskytnúť pozitívnu a negatívnu spätnú väzbu. Premietnutie edukatívneho videofilmu a jeho analýza - zistíte, že aj iní robia chyby, ale ako im predísť? Riadiaci štýl a jeho motivačná funkcia Situačné vedenie, alebo Zdedil som tím - ako ho mám viesť?

2. deň

8.30 - 12.30
Delegovanie právomocí a kompetencií: prečo manažéri nedelegujú? Viete čo, komu a kedy delegovať a čo vôbec nie? Nácvik delegačného tímového stretnutia Tímová porada: Prečo ich ľudia odmietajú? Kedy ich vôbec zvolávať? Najčastejšie chyby a problémy Účel, cieľ tímového stretnutia , usporiadanie priestoru, čas a koho pozvať Formulácie tímových cieľov a úloh. Motivačná funkcia cieľového riadenia pre jednotlivca a tím.
12.30 - 13.15
Obedňajšia prestávka
13.15 - 16.00
Viete aký cieľ je pre koho nesplniteľný? Nácvik stanovenia cieľov podľa pravidiel a typu úloh Profesionálny priebeh tímového stretnutia, rozličné typy prítomných účastníkov a ako eliminovať ich rušivé pôsobenie Záver porady - povinná štruktúra výstupov v zmysle dosiahnutia cieľa Nácvik inštruktážnej a riešiacej porady

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

288,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2022 a 2023, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2024 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín