Manažérska komunikácia

V dvojdňovom tréningu si môžete osvojiť základné manažérske zručnosti tréningovou formou, s množstvom inšpiratívnych cvičení, s poučným profesionálnym videofilmom a na záver môžete využiť príležitosť prekonzultovať konkrétne náročné manažérske situácie z pracoviska

Program

1. deň

8.30 - 9.00
Prezentácia účastníkov
9.00 - 12.30
- Riadiaca funkcia, jej obsah a nástroje - ktoré zručnosti manažéra sú potrebné pre úspešné vedenie ľudí? - Efektívny prenos informácií - sú na to pravidlá - Signály tela pri vedení ľudí: spôsoby sedenia v rôznych typoch manažérskych rozhovorov, bariéry, primeranosť očného kontaktu a ich význam pri rokovaní - Komunikačné štýly a ich využitie v skladbe kolektívov - Na čo mám ako manažér nárok – vyslovovanie požiadaviek a negatívnej spätnej väzby
12.30 - 13.15
Obedová prestávka
13.15 - 16.30
- Zhliadnutie a analýza výučbového videofilmu - aj iní robia chyby - Diferenciácia zamestnancov, pracovná a osobná zrelosť spolupracovníkov – čo to je a aký má význam pri vedení ľudí? - Kategórie podriadených, charakteristiky efektívnych podriadených - Faktory pracovnej výkonnosti a možnosti jej zvyšovania

2. deň

8.30 - 12.30
- Motivačná štúdia „Prečo sú ľudia demotivovaní“. - Motivačný význam komunikácie na pracovisku - o čom sa mám s ľuďmi rozprávať? - Význam motivácie a stimulácie a riziká ich zámeny pri vedení jednotlivcov - Rozdiely v preferovaní motivačných faktorov, vplývajúcich na výkon u rozličných typov pracovníkov - Identifikácia vlastných motivátorov v súčasnej pozícii
13.15 - 16.00
- Každému nevyhovieš! Motivačné techniky pri vedení ľudí s individuálnym prístupom - Riadenie prostredníctvom cieľov- komunikovať, komunikovať... - Päť zásad efektívneho stanovovania cieľov - Typy motivačných cieľov z hľadiska jednotlivých pracovníkov - Ako sa zachovať, keď... Riešenie konkrétnych náročných situácií z manažérskej praxe

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

265,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v roku 2018, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2019 zľavu 5%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete na kurz zadarmo!

  • Získajte jarnú zľavu! Všetky prihlášky zaregistrované do 30.6.2019 odmeníme 15% zľavou z účastníckeho poplatku!

    Ďalšie zľavy pri jednotlivých kurzoch!

Dohodnúť termín