Manažment spolupracovníkov pri práci na diaľku

Manažérske zručnosti v nových podmienkach tímovej spolupráce si vyžadujú rozšírenie v novej oblasti - riadenie tímu pri plnení úloh na diaľku. Náš nový workshop sme zostavili na základe požiadaviek vás - našich verných zákazníkov. Navrhnite si termín podľa vašich potrieb a získate možnosť vymeniť si jedinečné skúsenosti s inými riadiacimi pracovníkmi...

Program

8.30 - 8.45
Prezentácia účastníkov
8.45 - 12.15
-Pozitívne skúsenosti a odvrátená stránka práce na diaľku (práce z domu) -Zabezpečenie základných podmienok pre efektívnu prácu z domu -Upriamenie pozornosti na nutnosť dodržiavania špecifických pravidiel v online kontaktoch spolupracovníkov -Najefektívnejšie komunikačné zručnosti manažéra pri práci tímu na diaľku
13.00 - 16.00
-Nácvik vybraných komunikačných zručností manažéra pri práci s tímom na diaľku -Manažment tímovej kooperácie a lojálnosti v podmienkach nutnosti práce na diaľku -Možnosť individuálnych konzultácií a výmena skúseností

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

142,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2021 a 2022, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2023 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín