Riešenie problémov trochu inak

Jednodňový tréning určený najmä manažérom 1.línie a personalistom, s nácvikom hľadania riešení v náročných situáciách z pracovného života. Ako špeciálny bonus uvidíte edukatívny videofilm z manažérskej praxe s ponukou niekoľkých optimálnych riešení. Osvedčenie o absolvovaní tréningu je samozrejmosťou.

Program

8.15 - 8.30
Prezentácia účastníkov
8.30 - 12.30
- Problémové typy správania na pracovisku, identifikácia z praxe. - Typy rozhovorov na pracovisku, špecifikácia cieľov - Na čo má nadriadený nárok - asertívne vyslovovanie požiadaviek - Čo vyrieši kritika a v čom pomôže spätná väzba - nácvik - Základné spôsoby riešenia konfliktov (nácvik) a identifikácia vlastnej stratégie - Prípadová štúdia, cvičenie, hľadanie riešení. Pravidlá a optimálne využitie jednotlivých typov konfliktov na pracovisku
12.30 - 13.30
Obedňajšia prestávka
13.30 - 17.00
- Fakultatívne nácviky jednotlivých problémových rozhovorov, výber z: - Príprava a nácvik rozhovoru o tímových a osobných cieľoch - Riešenie náročných situácií v hodnotiacom rozhovore (námietky odpor, kritika...) - Príprava a nácvik rozvojového rozhovoru s jasnými kompetenciami personalistu a manažéra - Štruktúra, príprava a nácvik disciplinárneho rozhovoru s jasnými kompetenciami personalistu a manažéra - Príprava a nácvik uvoľňovacieho rozhovoru z dôvodu rozhodnutia zamestnanca - pozícia personalistu a manažéra - Zhliadnutie a výučbová analýza profesionálneho videofilmu z manažérskej praxe - Závery z preberanej problematiky: záujem o človeka ako ťažisková kompetencia lídra a personalistu - Záver tréningového dňa: Diskusia a individuálne poradenstvo

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

135,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v roku 2018, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2019 zľavu 5%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete na kurz zadarmo!

  • jarná zľava

Dohodnúť termín