Riešenie problémov v tíme

Jednodňový tréning určený najmä manažérom 1.línie a personalistom, s nácvikom hľadania riešení v náročných situáciách z pracovného života. Ako špeciálny bonus uvidíte edukatívny videofilm z manažérskej praxe s ponukou niekoľkých optimálnych riešení. Osvedčenie o absolvovaní tréningu je samozrejmosťou.

Program

8.15 - 8.30
Prezentácia účastníkov
8.30 - 12.00
Čo je tím, na rozdiel od skupiny, čo je tímová atmosféra, spolupráca Problémové typy správania na pracovisku, identifikácia z praxe. Typy rozhovorov na pracovisku, špecifikácia cieľov Čo vyrieši kritika a v čom pomôže spätná väzba - nácvik Prezentácia a výučbová analýza profesionálneho videofilmu z manažérskej praxe
12.00 - 12.45
Obedňajšia prestávka
12.45 - 16.30
Základné spôsoby riešenia konfliktov a identifikácia vlastnej stratégie Konfliktná situácia z praxe, hľadanie riešení. Pravidlá a optimálne využitie jednotlivých typov konfliktov na pracovisku Cvičenie na ilustráciu tímového riešenia problému Výhody a nevýhody tímových riešení Typy skupinového rozhodovania Úloha manažéra pri tímovom riešení problémov

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

125,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2020 a 2021, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2022 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín