Manažérske zručnosti - základy

Dohodnite si individuálny termín!

Na základe požiadaviek našich klientov ponúkame úvod do manažérskych zručností pre tých, ktorí rýchlo potrebujú naštartovať svoj osobný manažérsky rozvoj. V 5- hodinovom krátkom stretnutí dokážeme aj individuálnou formou poskytnúť základy manažérskej komunikácie, vedenia a motivácie spolupracovníkov a povzbudiť manažérsku sebadôveru. Samozrejmosťou je Osvedčenie o absolvovaní v cene kurzu.

Program

8.30 - 8.45
Prezentácia účastníkov
8.45 - 12.00
Riadiaca funkcia, jej obsah, nástroje. Čo je manažment, čo riadenie, čo vedenie. Ktoré zručnosti potrebuje manažér pre úspech na pozícii? Vlastná SWOT analýza Komunikácia v každodennom živote manažéra, prezentovanie svojich myšlienok Univerzálna osnova prezentácie Na čo má manažér nárok: Správne formulovaná inštrukcia, vyslovovanie požiadaviek, pozitívna a negatívna spätná väzba Význam motivácie a stimulácie pri vedení ľudí Identifikácia vlastných motivátorov v manažérskej pozícii
12.00 - 12.45
Obedňajšia prestávka
12.45 -14.30
Rozdiely v preferovaní motivačných faktorov, vplývajúcich na výkon u rozličných typov zamestnancov Základy riadenia prostredníctvom cieľov, 5 zásad efektívneho stanovovania cieľov Typy motivačných cieľov z hľadiska jednotlivých pracovníkov

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

241,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v roku 2019, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2020 zľavu 5%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín