Vzdelávanie pre personalistov

Vzdelávanie pre personalistov predstavuje individuálne konzultácie, tréningy a workshopy pre personálnych manažérov a špecialistov. Vzdelávacie kurzy poskytujú špecifické odborné skúsenosti v oblasti realizovania personálnych nástrojov a metodík.

Aktuálna ponuka kurzov pre personalistov:

Novinka! Etické uvoľňovanie zamestnancov

Termín dohodou!
Komplexný pohľad na uvoľňovací proces! Tréning v rozsahu 8 hodín, určený pre manažérov a personalistov v organizáciách, kde najmä z organizačných dôvodov dochádza k uvoľňovaniu väčšieho počtu zamestnancov. Oboznámite sa s personálnymi a psychologickými aspektami tohto citlivého a náročného procesu. Osvedčenie o absolvovaní je v cene účastníckeho poplatku.

Pracovné rozhovory

Termín dohodou!
V jednodňovom tréningu si vyskúšajú manažéri aj personalisti špecifiká jednotlivých typov rozhovorov na pracovisku. Nadobudnutím týchto zručností a ich každodennou využiteľnosťou viditeľne pozdvihnú úroveň svojej profesionality. Možnosť dohodnúť si rozsah a zameranie jednotlivých rozhovorov podľa potrieb klienta.

Minimum pre HR špecialistov

Termín dohodou!
Dvojdňový seminár určený pre kľúčových pracovníkov personálneho útvaru obsahuje návody a informácie o základných personálnych systémoch a ich zakomponovaní do personálnej stratégie firmy. Ponúkame Vám prehľad funkcií a kompetencií, ktoré potrebujete ovládať pre kvalitný výkon Vašej práce. Pomôžeme Vám efektívne organizovať a zabezpečovať jednotlivé oblasti personálnych činností, ponúkneme osvedčené postupy pre riešenie konkrétnych problémov vo Vašej firme. V cene semináru je aj Osvedčenie o absolvovaní.

Špeciálna zľava! Ak sa nám ozvete (telefonicky, resp.online prihláškou) do 8.5.24, získate od nás zľavu 25.-Eur!

Výber zamestnancov

Termín dohodou!
Jednodňový tréning určený najmä pre personalistov, ale aj manažérov a majiteľov firiem, ktorí si chcú prehĺbiť svoje zručnosti realizovať výberové konania so zohľadnením personálnych a psychologických aspektov výberového procesu. Na tréningu obdržíte súbor objektivizačných metód, napr. vysoko efektívnu metódu interview a ďalších nástrojov poznávania ľudí. Na požiadanie účastníkov zo štátnej správy zaradíme do programu aj príslušné state zo Zák.55/2017.

Špeciálna zľava! Ak sa nám ozvete (telefonicky, resp.online prihláškou) do 13.3.24, získate od nás zľavu 10%!

Tvorba motivačných programov

Termín dohodou!
Jednodňový workshop pre manažérov aj personalistov, zameraný na postupy, etapy ako vytvoriť motivačný program, systém bonusov, firemných benefitov, s poukázaním na jeho dôležité atribúty, význam, ciele.

Etika a etiketa na pracovisku

Termín dohodou!
Keď s nami aktívne strávite tento deň, možno si uvedomíte, čo všetko ovplyvňuje optimálnu komunikáciu a slušné správanie medzi ľuďmi, spoznáte možnosti pôsobivého ovplyvňovania úspechu v jednaní dvoch ľudí a objavíte, ako môže vysoká úroveň vzťahov na pracovisku zlepšiť konkurencieschopnosť vašej firmy!

Ako vybrať najlepšieho I.

Termín dohodou!
Novinka pre najviac zaneprázdnených! V trojhodinových blokoch v čase od 16.00 do 19.00 hod. Vás tréningovou metódou prevedieme problematikou výberového procesu. Absolvovanie I.bloku nie je podmienkou k účasti na ďalších. Termíny ďalších stretnutí si môžete dohodnúť s lektorkou po obsahovej aj časovej stránke, rovnako Vám vieme vyhovieť aj vo víkendových dňoch.

Novinka ako nápad od našich najviac zaneprázdnených účastníkov!

Ako vybrať najlepšieho II.

Termín dohodou!
Novinka pre najviac zaneprázdnených - pokračovanie! V trojhodinových blokoch v čase od 16.00 do 19.00 hod. Vás tréningovou metódou prevedieme ďalšími krokmi výberového procesu. Absolvovanie I.bloku nie je podmienkou k účasti na ďalších. Termíny ďalších stretnutí si môžete dohodnúť s lektorkou po obsahovej aj časovej stránke, rovnako Vám vieme vyhovieť aj vo víkendových dňoch.

Pokračovanie nápadu od našich najviac zaneprázdnených klientov!

Máte otázky? Chcete sa objednať telefonicky?

Všetky informácie Vám radi upresníme, pomôžeme Vám, skonzultujeme pre Vás vhodné možnosti.

Kontaktujte nás