Vzdelávanie pre personalistov

Vzdelávanie pre personalistov predstavuje individuálne konzultácie, tréningy a workshopy pre personálnych manažérov a špecialistov. Vzdelávacie kurzy poskytujú špecifické odborné skúsenosti v oblasti realizovania personálnych nástrojov a metodík.

Aktuálna ponuka kurzov pre personalistov:

Novinka! Etické uvoľňovanie zamestnancov

Termín dohodou!
Komplexný pohľad na uvoľňovací proces! Tréning v rozsahu 8 hodín, určený pre manažérov a personalistov v organizáciách, kde najmä z organizačných dôvodov dochádza k uvoľňovaniu väčšieho počtu zamestnancov. Po absolvovaní si odnesiete súbor príslušných pracovno-právnych dokumentov a oboznámite sa s personálnymi a psychologickými aspektami tohto citlivého a náročného procesu

Novinka! Ako vybrať najlepšieho I.

Aktuálny termín:
Novinka pre najviac zaneprázdnených! V trojhodinových blokoch v čase od 16.00 do 19.00 hod. Vás tréningovou metódou prevedieme problematikou výberového procesu. Absolvovanie I.bloku nie je podmienkou k účasti na ďalších. Termíny ďalších stretnutí si môžete dohodnúť s lektorkou po obsahovej aj časovej stránke, rovnako Vám vieme vyhovieť aj vo víkendových dňoch.

Novinka ako nápad od našich najviac zaneprázdnených účastníkov!

Novinka! Ako vybrať najlepšieho II.

Aktuálny termín:
Novinka pre najviac zaneprázdnených - pokračovanie! V trojhodinových blokoch v čase od 16.00 do 19.00 hod. Vás tréningovou metódou prevedieme ďalšími krokmi výberového procesu. Absolvovanie I.bloku nie je podmienkou k účasti na ďalších. Termíny ďalších stretnutí si môžete dohodnúť s lektorkou po obsahovej aj časovej stránke, rovnako Vám vieme vyhovieť aj vo víkendových dňoch.

Pokračovanie nápadu od našich najviac zaneprázdnených klientov!

Pracovné rozhovory

Termín dohodou!
V jednodňovom tréningu si vyskúšajú manažéri aj personalisti špecifiká jednotlivých typov rozhovorov na pracovisku. Nadobudnutím týchto zručností a ich každodennou využiteľnosťou viditeľne pozdvihnú úroveň svojej profesionality. Možnosť dohodnúť si rozsah a zameranie jednotlivých rozhovorov podľa potrieb klienta.

Minimum pre HR špecialistov

Aktuálny termín:
Dvojdňový seminár určený pre kľúčových pracovníkov personálneho útvaru obsahuje návody a informácie o základných personálnych systémoch a ich zakomponovaní do personálnej stratégie firmy. Ponúkame Vám prehľad funkcií a kompetencií, ktoré potrebujete ovládať pre kvalitný výkon Vašej práce. Pomôžeme Vám efektívne organizovať a zabezpečovať jednotlivé oblasti personálnych činností, ponúkneme osvedčené postupy pre riešenie konkrétnych problémov vo Vašej firme. V cene semináru je aj Osvedčenie o absolvovaní.

Výber zamestnancov

Aktuálny termín:
Jednodňový tréning určený najmä pre personalistov, ale aj manažérov a majiteľov firiem, ktorí si chcú prehĺbiť svoje zručnosti realizovať výberové konania so zohľadnením personálnych a psychologických aspektov výberového procesu. Na tréningu obdržíte súbor objektivizačných metód-napr. vysoko efektívnu metódu interwiev STAR - a nástrojov poznávania ľudí. V cene kurzu je, samozrejme, aj Osvedčenie o absolvovaní.

Tvorba motivačných programov

Termín dohodou!
Jednodňový workshop pre manažérov aj personalistov, zameraný na postupy, etapy ako vytvoriť motivačný program, systém bonusov, firemných benefitov, s poukázaním na jeho dôležité atribúty, význam, ciele.

Máte otázky? Chcete sa objednať telefonicky?

Všetky informácie Vám radi upresníme, pomôžeme Vám, skonzultujeme pre Vás vhodné možnosti.

Kontaktujte nás