Tvorba motivačných programov

Jednodňový workshop pre manažérov aj personalistov, zameraný na postupy, etapy ako vytvoriť motivačný program, systém bonusov, firemných benefitov, s poukázaním na jeho dôležité atribúty, význam, ciele.

Program

8.30 - 9.00
Prezentácia účastníkov.
9.00 - 10.30
Pozitívne skúsenosti s manažovaním výkonnosti. Motivačná štúdia "Prečo sú ľudia demotivovaní". Pozitívne a negatívne posiľňovanie. Predpoklady pracovnej výkonnosti, zvyšovanie pracovného výkonu.
10.45 - 12.30
Rozdiely v preferovaní motivačných faktorov, vplývajúcich na výkon u rozličných typov pracovníkov. Riadiaci štýl ako významný motivátor, situačné vedenie.
12.30 - 13.15
Obedová prestávka.
13.15 - 14.30
Postup tvorby motivačných programov. Prieskum motivácie – načo nám je?
14.30 - 14.40
Prestávka, občerstvenie.
14.40 - 15.50
Ako vytvoriť motivačný program – etapy. Čo je dôležité pri tvorbe motivačných programov, význam, ciele. Benefity –Výhody – Stimuly.
16.00 - 16.45
Ako merať a vyhodnocovať motiváciu. Individuálne akčné plány k prebranej téme.
16.45 -
Záver, zhodnotenie efektívnosti tréningovej aktivity.

Miesto konania

Hotel Danubia Gate, Dunajská 26, Bratislava, www.danubiagate.com/sk/lokalita.html

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

Cena dohodou

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2021 a 2022, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2023 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín