Etické uvoľňovanie zamestnancov

Komplexný pohľad na uvoľňovací proces! Tréning v rozsahu 8 hodín, určený pre manažérov a personalistov v organizáciách, kde najmä z organizačných dôvodov dochádza k uvoľňovaniu väčšieho počtu zamestnancov. Oboznámite sa s personálnymi a psychologickými aspektami tohto citlivého a náročného procesu. Osvedčenie o absolvovaní je v cene účastníckeho poplatku.

Program

8.15 - 8.30
Prezentácia účastníkov.
8.30 - 12.30
Etická stránka procesu uvoľňovania zamestnancov. Psychologické aspekty procesu uvoľňovania : a) možné stresové reakcie uvoľňovaného zamestnanca. b) príčiny stresu manažérov v procese uvoľňovania spolupracovníkov. Precvičenie najžiadanejších konkrétnych situácií z praxe. Aké sú kritériá na výber uvoľňovaných zamestnancov? Čo je dôležité pri vedení uvoľňovacieho rozhovoru? Zásady vedenia rozhovoru s uvoľňovaným spolupracovníkom. Prehrávanie rozhovorov vo dvojiciach, posúdenie a psychologicko-právna konzultácia ku každému rozhovoru, diskusia.
12.30 - 13.15
Obedňajšia prestávka.
13.15 - 16.30
Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa: - z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu zamestnanca - okamžité skončenie pracovného pomeru - z organizačných dôvodov Špecifické zákonné požiadavky jednotlivých výpovedných dôvodov, ich úskalia, vzájomné nároky oboch strán, modelová ukážka Odstupné a odchodné a nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru. Organizačná zmena, význam a formy jej komunikácie so zamestnancami - čoho sa vyvarovať Ako sa zachovať, keď...Riešenia konkrétnych náročných situácií z danej problematiky.

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková,
JUDr. Dagmar Zukalová

Cena

175,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2022 a 2023, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2024 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín