Etické uvoľňovanie zamestnancov

Komplexný pohľad na uvoľňovací proces! Tréning v rozsahu 8 hodín, určený pre manažérov a personalistov v organizáciách, kde najmä z organizačných dôvodov dochádza k uvoľňovaniu väčšieho počtu zamestnancov. Po absolvovaní si odnesiete súbor príslušných pracovno-právnych dokumentov a oboznámite sa s personálnymi a psychologickými aspektami tohto citlivého a náročného procesu

Program

8.00 - 8.15
Prezentácia účastníkov.
8.15 - 12.30
Etická stránka procesu uvoľňovania zamestnancov. Psychologické aspekty procesu uvoľňovania : a) možné stresové reakcie uvoľňovaného zamestnanca. b) príčiny stresu manažérov v procese uvoľňovania spolupracovníkov. Precvičenie najžiadanejších konkrétnych situácií z praxe. Aké sú kritériá na výber uvoľňovaných zamestnancov? Čo je dôležité pri vedení uvoľňovacieho rozhovoru? Prehrávanie rozhovorov vo dvojiciach, posúdenie a psychologicko-právna konzultácia ku každému rozhovoru, diskusia. Zásady vedenia rozhovoru s uvoľňovaným spolupracovníkom. Ako sa zachovať, keď...Riešenia konkrétnych náročných situácií z danej problematiky.
12.30 - 13.15
Obedňajšia prestávka.
13.15 - 16.30
Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa: - z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu zamestnanca - okamžité skončenie pracovného pomeru - z organizačných dôvodov Špecifické zákonné požiadavky jednotlivých výpovedných dôvodov, ich úskalia, vzájomné nároky oboch strán, modelová ukážka príslušnej dokumentácie v editovateľnej a listinnej podobe Odstupné a odchodné a nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru. Organizačná zmena, význam a formy jej komunikácie so zamestnancami - čoho sa vyvarovať Ako sa zachovať, keď...Riešenia konkrétnych náročných situácií z danej problematiky. Záver, zhodnotenie efektívnosti tréningovej aktivity.

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková,
JUDr. Alena Hribik Matisková

Cena

130,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v roku 2018, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2019 zľavu 5%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete na kurz zadarmo!

  • Získajte jarnú zľavu! Všetky prihlášky zaregistrované do 30.6.2019 odmeníme 15% zľavou z účastníckeho poplatku!

    Ďalšie zľavy pri jednotlivých kurzoch!

Dohodnúť termín