Výber zamestnancov

Mimoriadny termín: v sobotu 15.2.2020 od 9.00  - pre najviac zaneprázdnených a tých, čo súrne potrebujú získať profesionálne zručnosti pri výberových procesoch!

Prihláhláste sa do stredy 12.3.2020 do 18.00 hod.!

Jednodňový tréning určený najmä pre personalistov, ale aj manažérov a majiteľov firiem, ktorí si chcú prehĺbiť svoje zručnosti realizovať výberové konania so zohľadnením personálnych a psychologických aspektov výberového procesu. Na tréningu obdržíte súbor objektivizačných metód-napr. vysoko efektívnu metódu interwiev STAR - a nástrojov poznávania ľudí. V cene kurzu je, samozrejme, aj Osvedčenie o absolvovaní.

Program

8.00 - 8.30
Prezentácia účastníkov.
8.30 - 12.15
Základné predpoklady úspešného výberového procesu. Stanovovanie merateľných kritérií a metódy ich objektivizácie. Osvedčená štruktúra výberového rozhovoru. Neverbálne signály uchádzača - nakoľko je užitočné im rozumieť? Je lepšie vo výberovom rozhovore viac počúvať alebo viac hovoriť? Užitočné typy otázok, smerujúcich k cieľu - požadovanej úrovni poznania uchádzača. Nácvik jednotlivých zručností počas celého dopoludnia.
12.45 - 13.30
Obedová prestávka.
13.30 - 16.00
Efektívna metóda STAR (alebo behaviorálna metóda) - nácvik Rozpoznávanie špecifík jednotlivých generačných typov uchádzačov o zamestnanie - čo požadujú a čo ponúkajú? Možnosti a zdroje získavania nových zamestnancov Vyhodnotenie výberového procesu, odpovede uchádzačom. Priestor na otázky počas celého popoludnia.
16.00 - 16.30
Ako sa zachovať, keď... Riešenie konkrétnych náročných situácií z výberového procesu. Záver, zhodnotenie efektívnosti tréningovej aktivity.

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

18. Marec 2020
20. Máj 2020

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

127,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v roku 2019, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2020 zľavu 5%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete na kurz zadarmo!

  • jarná zľava: Pri objednávke akejkoľvek aktivity z našej ponuky do 29.2.2020 máte u nás zľavu ďalších 5% z celkovej ceny!

Prihláste sa online

Prihlášku online odošlite najneskôr 5 dní pred požadovaným termínom podujatia.