Výber zamestnancov (aj online)

Špeciálna akcia! Ak dostaneme od Vás vyplnenú online prihlášku do 7.5. do 18.00 hod., ušetríte 35.-Eur, pretože sumu Vašej investície do sebarozvoja zaokrúhlime na rovných 100.-Eur!

Jednodňový tréning určený najmä pre personalistov, ale aj manažérov a majiteľov firiem, ktorí si chcú prehĺbiť svoje zručnosti realizovať výberové konania so zohľadnením personálnych a psychologických aspektov výberového procesu. Na tréningu obdržíte súbor objektivizačných metód, napr. vysoko efektívnu metódu interview a ďalších nástrojov poznávania ľudí. Na požiadanie účastníkov zo štátnej správy zaradíme do programu aj príslušné state zo Zák.55/2017. V cene kurzu je, samozrejme, aj Osvedčenie o absolvovaní.

Program

8.00 - 8.30
Prezentácia účastníkov.
8.30 - 12.15
Základné predpoklady úspešného výberového procesu. Stanovovanie merateľných kritérií a metódy ich objektivizácie. Perfektný profesionálny životopis a motivačný list Osvedčená štruktúra výberového rozhovoru. Neverbálne signály uchádzača - nakoľko je užitočné im rozumieť? Je lepšie vo výberovom rozhovore viac počúvať alebo viac hovoriť? Nácvik jednotlivých zručností počas celého dopoludnia.
12.15 - 13.00
Obedová prestávka.
13.00 - 16.00
Užitočné typy otázok, smerujúcich k cieľu - požadovanej úrovni poznania uchádzača. Efektívna metóda STAR (alebo behaviorálna metóda) - nácvik Vyhodnotenie výberového procesu, odpovede uchádzačom. Najdôležitejšie zásady dobrého výberu. Priestor na otázky počas celého popoludnia.
16.00 - 16.30
Ako sa zachovať, keď... Riešenie konkrétnych náročných situácií z výberového procesu.

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

135,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2019 a 2020, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2021 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín