Minimum pre HR špecialistov

Špeciálna zľava! Ak sa nám ozvete (telefonicky, resp.online prihláškou) do 8.5.24, získate od nás zľavu 25.-Eur!

Dvojdňový seminár určený pre kľúčových pracovníkov personálneho útvaru obsahuje návody a informácie o základných personálnych systémoch a ich zakomponovaní do personálnej stratégie firmy. Ponúkame Vám prehľad funkcií a kompetencií, ktoré potrebujete ovládať pre kvalitný výkon Vašej práce. Pomôžeme Vám efektívne organizovať a zabezpečovať jednotlivé oblasti personálnych činností, ponúkneme osvedčené postupy pre riešenie konkrétnych problémov vo Vašej firme. V cene semináru je aj Osvedčenie o absolvovaní.

Program

1. deň

8.00 - 8.30
Prezentácia účastníkov
8.30 - 12.15
Postavenie a kompetencie personalistu v organizácii. Systémové nástroje riadenia ľudských zdrojov a ich zakomponovanie do personálnej stratégie firmy Systém výberu: proces, metódy, kritériá, kompetencie, organizácia a štruktúra výberových rozhovorov Kto má vo výberovom rozhovore viac počúvať a kto viac hovoriť? Užitočné typy otázok, smerujúcich k cieľu - požadovanej úrovni poznania uchádzača Zásady vedenia výberového rozhovoru
12.15 - 13.00
Obedová prestávka
13.00 - 16.00
Nácvik výberového rozhovoru Vyhodnotenie výberového procesu, odpovede uchádzačom. Prijímací a adaptačný proces - skúsenosti Systém hodnotenia výkonnosti: charakteristika, účastníci, organizácia postupu v inštitúcii, kompetencie Zásady vedenia hodnotiaceho rozhovoru, prínosy z hodnotenia, spracovanie výstupov z hodnotenia Záujem o človeka ako nosná kompetencia hodnotiteľov a hlavne personalistov

2. deň

8.15 - 12.30
Nové generácie zamestnancov, ich špecifiká, potreby a možnosti tímového riadenia Kariérové plánovanie, plán osobného rozvoja, kariérový dotazník, rozhovor na podporu osobného rozvoja: inšpirácia a motivácia ako heslo dňa! Ako pracovať s motiváciou zamestnancov, ktorí sú na home office? Benefity–Výhody–Stimuly z pohľadu nových podmienok zamestnania
12.30 - 13.15
Obedová prestávka.
13.15 - 16.00
Proces vzdelávania: Ak ľuďom umožnite celkový ľudský rozvoj a napredovanie - to priláka a udrží tých najlepších. Metodicky v procese vzdelávania: časť plánovacia, realizačná a vyhodnocovacia Disciplinárny a uvoľňovací proces a jeho etická stránka, účastníci a ich kompetencie, dôsledky Etická stránka procesu uvoľňovania zamestnancov, rozličné typy uvoľňovacieho procesu Čo je dôležité pri vedení uvoľňovacieho rozhovoru? Ako sa zachovať, keď...Riešenia konkrétnych náročných situácií z danej problematiky.

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

265,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2022 a 2023, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2024 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín