Minimum pre HR špecialistov

Dvojdňový seminár určený pre kľúčových pracovníkov personálneho útvaru obsahuje návody a informácie o základných personálnych systémoch a ich zakomponovaní do personálnej stratégie firmy. Ponúkame Vám prehľad funkcií a kompetencií, ktoré potrebujete ovládať pre kvalitný výkon Vašej práce. Pomôžeme Vám efektívne organizovať a zabezpečovať jednotlivé oblasti personálnych činností, ponúkneme osvedčené postupy pre riešenie konkrétnych problémov vo Vašej firme. V cene semináru je aj Osvedčenie o absolvovaní.

Program

1. deň

8.00 - 8.30
Prezentácia účastníkov
8.30 - 12.45
Postavenie a kompetencie personalistu v organizácii. Systémové nástroje riadenia ľudských zdrojov a ich zakomponovanie do personálnej stratégie firmy Systém výberu: proces, metódy, kritériá, kompetencie, organizácia a štruktúra výberových rozhovorov Kto má vo výberovom rozhovore viac počúvať a kto viac hovoriť? Užitočné typy otázok, smerujúcich k cieľu - požadovanej úrovni poznania uchádzača Zásady vedenia výberového rozhovoru
12.45 - 13.30
Obedová prestávka
13.30 - 16.30
Nácvik výberového rozhovoru Vyhodnotenie výberového procesu, odpovede uchádzačom. Prijímací a adaptačný proces - skúsenosti Systém hodnotenia výkonnosti: charakteristika, účastníci, organizácia postupu v inštitúcii, kompetencie Zásady vedenia hodnotiaceho rozhovoru, prínosy z hodnotenia, spracovanie výstupov z hodnotenia Záujem o človeka ako nosná kompetencia hodnotiteľov a hlavne personalistov

2. deň

8.15 - 12.30
Kariérové plánovanie, plán osobného rozvoja, kariérový dotazník, rozhovor na podporu osobného rozvoja: inšpirácia a motivácia ako heslo dňa! Postup tvorby motivačných programov a etapy realizácie Čo je dôležité pri tvorbe motivačných programov, význam, ciele. Benefity–Výhody–Stimuly a ich význam pri stabilizácii zamestnancov Od ovocia zdarma, cez stolný tenis v herni po home office = už nie bežné, ale rozhodujúce! Proces vzdelávania: Ľuďom umožnite celkový ľudský rozvoj a napredovanie - to priláka a udrží tých najlepších. Metodicky v procese vzdelávania: časť plánovacia, realizačná a vyhodnocovacia
12.30 - 13.15
Obedová prestávka.
13.15 - 16.00
Disciplinárny a uvoľňovací proces a jeho etická stránka, účastníci a ich kompetencie, dôsledky Etická stránka procesu uvoľňovania zamestnancov, rozličné typy uvoľňovacieho procesu Organizačná zmena, význam a formy jej komunikácie so zamestnancami - čoho sa vyvarovať Aké sú kritériá na výber uvoľňovaných zamestnancov z dôvodu organizačnej zmeny? Čo je dôležité pri vedení uvoľňovacieho rozhovoru? Precvičenie najžiadanejších konkrétnych situácií z praxe. Ako sa zachovať, keď...Riešenia konkrétnych náročných situácií z danej problematiky. Záver, diskusia

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

13. – 14. Apríl 2021
12. – 13. Máj 2021

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

265,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v roku 2019, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2020 zľavu 5%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete na kurz zadarmo!

Prihláste sa online

Prihlášku online odošlite najneskôr 5 dní pred požadovaným termínom podujatia.