Konzultácie

V ponuke osobných, firemných konzultácií uplatňujeme našu firemnú filozofiu - vychádzať každému klientovi v ústrety na základe jeho konkrétnych očakávaní, najlepšie priamo na jeho pracovisku a v čase, ktorý si sám zvolí.

Ponuka konzultácií:

Osobné konzultácie a riadenie osobného rozvoja top / stredného managementu

Jednorazové alebo opakované stretnutia s jedným (alebo viacerými) manažérmi za účelom rozvoja a napĺňania zadefinovaných manažérskych kritérií, resp. osobnostných zručností. Bez váhania sa stretneme s vami aj priamo na vašom pracovisku v čase, ktorý si zvolíte. Konzultácie na požadované témy tak prebehnú rýchlo a maximálne diskrétne. 

Dohodnúť si konzultáciu

Riešenie konfliktných vzťahov na pracovisku, alebo s klientmi

Odborná pomoc pri riešení konkrétnych interpersonálnych problémov.

Dohodnúť si konzultáciu

Vypracovanie systému výberu zamestnancov v spoločnosti

Zámerom je vypracovať ucelený personalistický systém, zohľadňujúci výberový proces v zmysle personálnej stratégie spoločnosti.

Alternatívou môže byť aj nadizajnovať prepojenie systém výberu s prijímacím procesom a so systémom vzdelávania zamestnancov, resp. pomoc pri implementácii systému do realizácie v spoločnosti

Dohodnúť si konzultáciu

Systém hodnotenia pracovného výkonu

Zámerom je vypracovanie významného riadiaceho a motivačného nástroja a prostriedku na zefektívnenie komunikácie medzi nadriadenými a podriadenými.

Alternatívou môže byť aj úprava už zavedeného systému, v ktorom sú želateľné určité korekcie, resp. motivovanie zamestnancov k jeho akceptácii.

Dohodnúť si konzultáciu

Odborné personálno-psychologické posúdenie uchádzačov o pracovnú pozíciu

Vykonanie výberových pohovorov v rámci výberového procesu, podľa potreby aj s využitím psychodiagnostiky alebo činnostnej diagnostiky a štandardizovaného interview na základe vypracovaných kritérií na náročné a významné firemné pozície. Výstupom je podľa požiadaviek zamestnávateľa grafické alebo písomné vyjadrenie individuálnej úrovne napĺňania stanovených kritérií pre úspešný výkon danej pozície.

Dohodnúť si konzultáciu

Máte záujem o konzultáciu? Potrebovali by ste viac informácií?

Stačí ak nám zavoláte, alebo napíšete. Radi Vám zodpovieme Vaše otázky, ako aj pripravíme riešenie na mieru.

Kontaktujte nás