Stres a konflikty v asistentskej praxi

Jednodňový tréning: riešenia zložitej interpersonálnej komunikácie v pozícii asistenta/asistentky, zvládanie stresu, predchádzanie konfliktom a ich korektné riešenie.

Program

8.30 - 9.00
Prezentácia účastníkov.
9.00 - 12.30
Zvládanie stresu – ktoré stresory útočia najviac. Životné roly a hodnoty, work life balance. Osobná efektívnosť a výkonová krivka. Asertivita ako životný postoj, brániaci prežívaniu stresu a konfliktov. Príčiny a východiská konfliktov – rozličné vnímanie sveta a miera tolerancie.
12.30 - 13.15
Obedová prestávka.
13.15 - 16.30
Identifikácia problémových - konfliktných typov správania. Základné spôsoby riešenia konfliktov, identifikácia vlastných užívaných spôsobov. Pravidlá a optimálne postupy riešenia konfliktov. Zvládanie jednotlivých typov problémových ľudí. Ako sa zachovať, keď... Riešenie konkrétnych náročných situácií na sekretariáte. Akčný plán: individuálna práca na tému: čo urobím pre zvýšenie úrovne vlastnej profesionality?

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

105,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2022 a 2023, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2024 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín