Asistentka – vizitka firmy

Jednodňový tréning: budovanie profesionálneho sebavedomia a základy profesionálnej komunikácie pre asistentov/ asistentky. Oboznámite sa so základnými atribútmi, pozitívami aj náročnosťou svojej pozície a získate riešenia konkrétnych problémov zo života na sekretariáte. Tréning sme inovovali na základe podnetov od účastníkov aj o základné otázky biznis etikety.

Program

8.15 - 8.30
Prezentácia účastníkov
8.30 - 12.30
Profesionalita asistenta, asistentky: silné a slabé stránky povolania, požadované vlastnosti, schopnosti a zručnosti. Zvládanie zručností práce s komunikačnou technikou v asistentskej pozícii: aké sú štandardy telefonickej a e-mailovej etikety? Praktické cvičenia Asistentské minimum - štandardná úprava písomností v kocke Cvičenie na zostavovanie denného programu pre nadriadeného Ilustratívny test základných znalostí biznis etikety
12.30 - 13.15
Obedová prestávka.
13.15 - 16.30
Profesionálny imidž asistentky v správaní a úprave Niektoré pravidlá biznis etikety: Podávanie rúk, predstavovanie, tykanie, sprevádzanie návštev, situácie vo dverách, vo výťahu a pod. Aktívne počúvanie a vyjadrovanie porozumenia Podstatné neverbálne imidžové prejavy pravidlá sedenia na porade Ako korektne jednať s nadriadeným Ako sa zachovať, keď... Riešenie konkrétnych náročných situácií na sekretariáte.
16.30 -
Záver, zhodnotenie efektívnosti tréningovej aktivity.

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

119,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2022 a 2023, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2024 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín