Ako byť úspešným lídrom v r.2024

Na základe požiadaviek našich verných klientov vytvorili sme pre vás celkom nový jeden a poldňový tréning manažérskych zručností, požadovaných v dnešných komplikovaných časoch. Objavíme možnosti sebapoznania a sebariadenia v zmysle osobnej efektívnosti a leadershipu pri práci s rozlične motivovanými ľuďmi v náročných podmienkach biznisu.

Program

1. deň

8.30 - 12.00
- Riadiaca funkcia: čo je jej náplňou všeobecne a čo vo vašej pozícii? - Akého lídra dnes ľudia potrebujú? Požadované zručnosti, osobnostná výbava, emocionálne kompetencie, leadership - Sebapoznanie – posúdenie vlastných zdrojov, sebamotivácia, moje životné roly a môj rebríček hodnôt - Ako porozumenie svojim emóciám vedie k empatii voči kolegom - Riadenie vlastných emócií v náročných situáciách
12.00 - 12.45
Obedňajšia prestávka
12.45 - 15.45
- Sebariadenie – osobná efektivita, ako fungovať v čase v plnom nasadení, kto určuje moje priority, moje vedomé rozhodnutia – proaktivita a reaktivita - Asertivita v náročných situáciách – ako sa zbaviť odsudzovania a kritiky hľadaním optimálnych riešení

2. deň

8.30 - 12.00
- Leadership: práca s rozlične motivovanými ľuďmi, vplyv rozlične preferovaných motivačných faktorov na výkon jednotlivcov - Manažérsky štýl a situačné vedenie - Generačné rozdiely a charakteristiky členov tímu - Ako byť môjmu tímu nasledovaniahodným šéfom?

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

248,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2022 a 2023, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2024 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín