Vedenie porád

Jednodňový tréning zručností, ktoré zásadne vylepšujú imidž manažéra. V súčasnosti evidujeme výraznú potrebu viesť tímové stretnutia aj v online priestore - nakoľko je to efektívne? Úspech závisí od zohľadnenia typu, účelu a najmä zaujímavého interaktívneho spôsobu vedenia tímového stretnutia.

Program

8.30 - 8.45
Prezentácia účastníkov.
8.45 - 12.15
Tímová porada: Prečo ich ľudia odmietajú? Najčastejšie problémy, chyby pri vedení mítingov, možnosti ich eliminácie Účel pracovného stretnutia – kedy ho vôbec zvolávať? Ako a kedy má manažér ponúkať inštrukciu, spätnú väzbu, či riešiacu poradu? Ako viesť poradu zaujímavo, interaktívne, aj online Špecifické problémy online stretnutí – čo ľudia uvítajú a čo im prekáža? Podstata motivačného prístupu manažéra pri vedení porád Typy porád, základné charakteristiky informatívnych a riešiacich porád, rozdielne štýly vedenia na základe účelu porady Úloha a povinnosti vedúceho a účastníkov porady v živom kontakte, aj v online priestore
12.15 - 13.00
Obedňajšia prestávka.
13.00 - 16.30
Základné pravidlá pri prezentovaní svojich myšlienok, 10-minútová príprava prezentácie Zásady profesionálneho vedenia porady, podpora tímovej spolupráce a kooperácie. Význam tímového riešenia problémov a jeho úskalia Rozličné typy prítomných účastníkov a ako eliminovať ich rušivé pôsobenie Nácvik typu porady podľa jej účelu Záver porady - povinná štruktúra výstupov v zmysle dosiahnutia cieľa a v súlade s firemnými pravidlami Ako sa zachovať, keď...riešenie konkrétnych náročných situácií z praxe

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

142,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2022 a 2023, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2024 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín