Základy manažérskych zručností

Vieme vám vyjsť v ústrety aj individuálne - viď Manažérske zručnosti - základy!

Na základe žiadostí našich klientov sme pre nových manažérov pripravili prehľad najzákladnejších manažérskych zručností s tréningovými aktivitami v oblasti manažérskej komunikácie, vedenia a riadenia prostredníctvom cieľov a motivačného manažmentu výkonnosti. Na vyžiadanie ponúkame aj metodický postup zo Zák55/2017 o štátnej službe.

Program

8.15 - 8.30
Prezentácia účastníkov
8.30 - 12.30
Riadiaca funkcia, jej obsah, nástroje. Čo je manažment, čo riadenie, čo vedenie. Ktoré zručnosti potrebuje manažér pre úspech na pozícii? Vlastná SWOT analýza Význam a podiel komunikácie v každodennom živote manažéra Základné pravidlá jednosmernej komunikácie pri prezentovaní svojich myšlienok Príprava prezentácie za 7 minút Na čo má manažér nárok: Správne formulovaná inštrukcia, vyslovovanie požiadaviek, pozitívna a negatívna spätná väzba
12.30 - 13.15
Obedňajšia prestávka
13.15 - 16.30
Význam motivácie a stimulácie a riziká ich zámeny pri vedení jednotlivcov Rozdiely v preferovaní motivačných faktorov, vplývajúcich na výkon u rozličných typov zamestnancov Základy riadenia prostredníctvom cieľov, 5 zásad efektívneho stanovovania cieľov Typy motivačných cieľov z hľadiska jednotlivých pracovníkov

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

135,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2020 a 2021, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2022 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín