Základy manažérskych zručností

Na základe žiadostí našich klientov sme pre nových a najviac zaneprázdnených manažérov pripravili prehľad najzákladnejších manažérskych zručností s tréningovými aktivitami v oblasti manažérskej komunikácie, vedenia a riadenia prostredníctvom cieľov a motivačného manažmentu výkonnosti.

Program

8.15 - 8.30
Prezentácia účastníkov
8.30 - 12.30
Riadiaca funkcia, jej obsah, nástroje. Čo je manažment, čo riadenie, čo vedenie. Ktoré zručnosti potrebuje manažér pre úspech na pozícii? Vlastná SWOT analýza Význam a podiel komunikácie v každodennom živote manažéra Typy rozhovorov so spolupracovníkmi, špecifikácia ich cieľov Signály tela pri vedení ľudí: význam spôsobu sedenia a bariéry pri rozličných typoch manažérskych rozhovorov Základné pravidlá jednosmernej komunikácie pri prezentovaní svojich myšlienok Na čo má manažér nárok: Správne formulovaná inštrukcia, vyslovovanie požiadaviek, pozitívna a negatívna spätná väzba
12.30 - 13.15
Obedňajšia prestávka
13.15 - 15.15
Význam motivácie a stimulácie a riziká ich zámeny pri vedení jednotlivcov Rozdiely v preferovaní motivačných faktorov, vplývajúcich na výkon u rozličných typov zamestnancov Základy riadenia prostredníctvom cieľov, 5 zásad efektívneho stanovovania cieľov Typy motivačných cieľov z hľadiska jednotlivých pracovníkov

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

139,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v roku 2018, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2019 zľavu 5%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete na kurz zadarmo!

  • jarná zľava

Dohodnúť termín