Ako vybrať najlepšieho I.

Novinka ako nápad od našich najviac zaneprázdnených účastníkov!

Novinka pre najviac zaneprázdnených! V trojhodinových blokoch v čase od 16.00 do 19.00 hod. Vás tréningovou metódou prevedieme problematikou výberového procesu. Absolvovanie I.bloku nie je podmienkou k účasti na ďalších. Termíny ďalších stretnutí si môžete dohodnúť s lektorkou po obsahovej aj časovej stránke, rovnako Vám vieme vyhovieť aj vo víkendových dňoch.

Program

16.00 - 19.00
- Základné predpoklady úspešného výberového procesu, jeho organizovanie. - Stanovovanie merateľných kritérií - načo mi to je? - Osvedčená štruktúra výberového rozhovoru. - Rozpoznávanie špecifík jednotlivých generačných typov uchádzačov o zamestnanie - čo požadujú a čo ponúkajú? - Efektívna metóda STAR (behaviorálna metóda) - úvod a ukážka - Nácvik jednotlivých zručností počas celého popoludnia.

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

98,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2020 a 2021, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2022 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín