Pracovné rozhovory

V jednodňovom tréningu si vyskúšajú manažéri aj personalisti špecifiká jednotlivých typov rozhovorov na pracovisku. Nadobudnutím týchto zručností a ich každodennou využiteľnosťou viditeľne pozdvihnú úroveň svojej profesionality. Možnosť dohodnúť si rozsah a zameranie jednotlivých rozhovorov podľa potrieb klienta.

Program

8.00 - 8.15
Prezentácia účastníkov
8.15 - 12.15
Typy rozhovorov na pracovisku, špecifikácia ich cieľov - Psychologické aspekty v situácii rozhovoru: Zručnosť aktívneho počúvania a kladenia otázok, spôsoby sedenia, bariéry, primeranosť očného kontaktu a ich význam v rôznych typoch rozhovorov - Prijímací-nástupný rozhovor - kompetencie manažéra a personalistu -príprava a nácvik - Štruktúra hodnotiaceho rozhovoru, kompetencie manažéra a personalistu-príprava a nácvik - Zručnosť a zásady správneho stanovovania cieľov, príprava a nácvik rozhovoru o cieľoch - Základy kariérového plánovania, zmeny v chápaní kariéry, motivačné pole subjektov kariérového plánovania
12.15 - 13.15
Obed
13.15 - 16.30
- Príprava a nácvik kariérneho/rozvojového rozhovoru - kompetencie manažéra a personalistu - Kompetencie manažéra a personalistu v disciplinárnom rozhovore, štruktúra disciplinárneho rozhovoru, príprava a nácvik - Uvoľňovací rozhovor: špecifiká jednotlivých typov, kompetencie manažéra a personalistu. Príprava a nácvik uvoľňovacieho rozhovoru z dôvodu rozhodnutia zamestnanca - Príprava a nácvik uvoľňovacieho rozhovoru na základe rozhodnutia organizácie - Príprava a nácvik uvoľňovacieho rozhovoru na základe organizačnej zmeny - Priestor na otázky a riešenie konkrétnych náročných situácií - počas celého dňa

Miesto konania

Kladnianska 34, Bratislava - Prievoz

Termíny

Dohodnite si termín

Lektori

PhDr. Viera Trnková

Cena

125,- €

Získajte extra zľavy!

  • Všetci klienti, ktorí sa zúčastnili na vzdelávacích alebo konzultačných aktivitách firmy PERKON v rokoch 2022 a 2023, budú mať po prihlásení sa na naše aktivity v r. 2024 zľavu 10%!

  • Ak ste študent a prídu s Vami na kurz ďalší 2 kamaráti, zaplatíte za Vašu účasť len polovičnú cenu. A za 3 kamarátov idete Vy na kurz zadarmo!

Dohodnúť termín