Kurzy osobného rozvoja

Kurzy osobného rozvoja predstavujú semináre a tréningy zamerané na najaktuálnejšie oblasti osobného rastu. Svoju individuálnu potrebu z tejto oblasti si môžete dohodnúť formou otázky, návrhu, pripomienky...

Aktuálna ponuka kurzov osobného rozvoja:

Novinka! Time management alebo Ako to stihnem?

Termín dohodou!
Jednodňový tréning riadenia seba v čase. Obsahom sú aj návrhy riešení efektívneho využitia času, upozornenia na workoholizmus ako životný názor a hrozby syndrómu vyhorenia. Osvedčenie o absolvovaní je v cene tréningu.

Novinka! Úspech na trhu práce I.

Aktuálny termín:
Ako byť úspešný vo výberovom rozhovore? Naša vyhľadávaná novinka pre aktívnych uchádzačov o zamestnanie! Aj individuálnou formou v čase od 16.00 do 19.00 hod. Vás tréningovou metódou prevedieme cez úskalia výberového rozhovoru. Absolvovanie I.bloku nie je podmienkou k účasti na ďalších. Termíny ďalších stretnutí si môžete dohodnúť s lektorkou po obsahovej aj časovej stránke, rovnako Vám vieme vyhovieť aj vo víkendových dňoch.

Novinka! Úspech na trhu práce II.

Aktuálny termín:
Ako byť úspešný vo výberovom rozhovore? Pokračovanie našej vyhľadávanej novinky pre skutočných záujemcov o zamestnanie! Aj individuálnou formou v čase od 16.00 do 19.00 hod. Vás tréningovou metódou prevedieme cez úskalia výberového rozhovoru. Absolvovanie I.bloku nie je podmienkou k účasti na ďalších. Termíny ďalších stretnutí si môžete dohodnúť s lektorkou po obsahovej aj časovej stránke, rovnako Vám vieme vyhovieť aj vo víkendových dňoch.

Kríza vzťahov a konflikty

Termín dohodou!
V jednodňovom tréningu sa dozviete prečo máme obavy z konfliktov, identifikujeme ich možné zdroje a ako zabrániť, aby prerástli v krízu. Precvičíme niektoré situácie z pracoviska a skúsime, nakoľko sa vypláca vyjadrovať svoje potreby a snažiť sa o spoluprácu.

Sebariadenie – životný úspech

Termín dohodou!
Dvojdňový tréning prináša odpovede na otázky typu "Ako si stanovovať osobné a pracovné ciele, kde nájsť sebamotiváciu k ich dosahovaniu?", ale aj "Aké je moje osobné poslanie, zmysel a dôvod môjho života?".

Profesionálny imidž v skratke I.

Termín dohodou!
V trojhodinových blokoch v čase od 16.00 do 19.00 hod. Vám tréningovou metódou priblížime niektoré pôsobivé prvky správania s dôrazom na vystupovanie v zmysle biznis etikety a zachovávanie profesionálneho imidžu počas výkonu práce. Absolvovanie I. bloku nie je podmienkou k účasti na ďalších. Termíny ďalších stretnutí si môžete dohodnúť s lektorkou po obsahovej aj časovej stránke, rovnako Vám vieme vyhovieť aj vo víkendových dňoch.

Profesionálny imidž v skratke II.

Termín dohodou!
V trojhodinových blokoch v čase od 16.00 do 19.00 hod. Vám tréningovou metódou priblížime niektoré ďalšie prvky správania s dôrazom na vystupovanie v zmysle biznis etikety a zachovávanie profesionálneho imidžu počas výkonu práce. Absolvovanie I.bloku nie je podmienkou k účasti na ďalších.Termíny stretnutia si môžete dohodnúť s lektorkou po obsahovej aj časovej stránke, rovnako Vám vieme vyhovieť aj vo víkendových dňoch.

Zvládanie konfliktov a stresu

Termín dohodou!
Jednodňový tréning - predchádzanie konfliktom, korektné riešenia zložitej medziľudskej komunikácie, fyziologické a emocionálne limity zvládania stresu, individuálna analýza stresorov. Osvedčenie o absolvovaní je samozrejmosťou.

Profesionálny imidž v skratke III.

Termín dohodou!
Tretia časť kurzu Profesionálny imidž v skratke, zameraná špeciálne na imidž dámy vo všedný pracovný deň aj pri reprezentačných udalostiach. V trojhodinovom stretnutí v čase od 17.00 do 20.00 hod. Vám tréningovou metódou odborníčka na úpravu imidžu priblíži niektoré zásady a pôsobivé prvky úpravy pleti pri zachovávaní profesionálneho imidžu počas výkonu práce. Absolvovanie I. a II.bloku nie je podmienkou k účasti na ďalších. Rovnako podmienkou účasti nie je nákup žiadnych kozmetických produktov. Stretnutie má poradenský a zážitkový ráz.

Máte otázky? Chcete sa objednať telefonicky?

Všetky informácie Vám radi upresníme, pomôžeme Vám, skonzultujeme pre Vás vhodné možnosti.

Kontaktujte nás